πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

46.418 € στον Δήμο Χαλανδρίου για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

Εγκρίθηκε, από το Υπουργείο Εσωτερικών με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», επιχορήγηση συνολικού ποσού 6.000.000,00 € σε Δήμους της χώρας......αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2022- 2023, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν από τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου και την εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας σε σχολικές μονάδες της χώρας.

Στον Δήμο Χαλανδρίου θα δοθεί το ποσό των 46.418 ευρώ


Με πληροφορίες από: myota.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();