πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

Σύνταξη με όρια ηλικίας από 58,5 έως 64,9 ετών [πίνακες]


Σύνταξη μέσα στο 2023 παίρνουν 30 κατηγορίες παλαιών (προ του 1993) ασφαλισμένων που συμπληρώνουν όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 58 ετών και 5 μήνες έως 64 ετών και 9 μήνες.
Για να πιάσουν τις ηλικίες αυτές οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να έχουν κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κατά τα προηγούμενα έτη και ειδικότερα θα πρέπει:

*Εως το 2012 να έχουν συμπληρώσει το χρόνο ασφάλισης που χρειάζονται για να έχουν δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη με όρια ηλικίας κάτω των 67 ετών και σε μειωμένη πριν τα 62.

*Εως το 2021 να συμπληρώνουν το παλιό όριο ηλικίας που θα έπαιρναν σύνταξη με τις παλιές διατάξεις που ήταν σε ισχύ έως τις 18/8/2015, ενώ από 19/8/2015 ισχύουν νέες και άρχισαν να αυξάνονται σταδιακά από 19/8/2015, για να καταλήξουν στα 62 και στα 67 από το 2022 και μετά.

Στον ασφαλιστικό οδηγό για σύνταξη το 2023, που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» με τη βοήθεια της δικηγόρου-εργατολόγου Ασπασίας Παπαθανασοπούλου, περιλαμβάνονται οι κατηγορίες ασφαλισμένων που βγαίνουν στη σύνταξη φέτος για πλήρη ή μειωμένη με βάση την ημερομηνία γέννησης και το όριο ηλικίας που συμπληρώνουν μέσα στο 2023.

Συντάξεις: Εξοδος από Δημόσιο

Από το Δημόσιο βγαίνουν στη σύνταξη το 2023 οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:
 • Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά µέχρι και την 31η-12-2018 (απαιτούμενο όριο ηλικίας 60 ετών και 6 μηνών για σύνταξη το 2023).
 • Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2011, που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά µέχρι και την 31η-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).
 • Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά µέχρι και την 31η-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).
 • Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι που είναι γεννηµένοι έως και τον 9ο/1960 με 25ετία έως και 31-12-2012, που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά µέχρι και την 31η-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11 µηνών).
 • Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι γεννημένοι έως και τον 3ο/1958, που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 64 ετών και 9 µηνών).
 • Υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2022.
 • Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννηµένοι τον 1ο/1965 έως και τον 7ο/1965 με 21 έτη το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 5 μηνών).
 • Γονείς ανήλικων τέκνων δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2011 που είχαν κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας ανήλικο παιδί και είναι γεννηµένοι από τον 1ο/1965 έως και τον 7ο/1965 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 5 μηνών).
Σύνταξη ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών και βαρέα

Από το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ τα Ταμεία ΔΕΚΟ- τραπεζών, καθώς και με καθεστώς βαρέων στη σύνταξη το 2023 βγαίνουν οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:
 • Γυναίκες – μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες έως και τον 3ο/1963, με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31-12-2011 και τέκνο γεννημένο από το 1993 και μετά (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 9 μηνών).
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι έως και τον 1ο/1960 με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31-12-2012 και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11 μηνών).
 • Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2010 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1968 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).
 • Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2011 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1967 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών).
 • Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2012 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1966 (απαιτούμενη ηλικία 57 ετών).
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι έως και τον 9ο/1962 με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2011 και με 36 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι έως και τον 9ο/1962 με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2012 και με 37 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).
 • Ασφαλισμένοι που έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2023.
 • Γυναίκες – μητέρες ασφαλισμένες σε ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών γεννημένες από Ιανουάριο έως Ιούλιο του 1965 με 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο έως και 31-12-2011, οι οποίες συμπληρώνουν φέτος το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των 58 ετών και 5 μηνών. Το ίδιο όριο ηλικίας έχουν και οι ασφαλισμένες που γεννήθηκαν από Ιανουάριο έως Ιούλιο του 1967, με τη διαφορά ότι είχαν 25ετία με ανήλικο τέκνο το 2010.
 • Ανδρες και γυναίκες με έναρξη ασφάλισης μέχρι 31/12/1982 που συμπλήρωσαν 35ετία το 2019 και το 2020 σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με όρια ηλικίας έως 61 ετών.
Μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο

Με μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο μπορούν να αποχωρήσουν το 2023 οι εξής κατηγορίες:
 • Ανδρες γεννηµένοι το 1961 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).
 • Γυναίκες γεννηµένες το 1966 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).
 • Ανδρες γεννηµένοι έως και το 1966 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011 και όχι νωρίτερα (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών).
 • Ανδρες γεννηµένοι έως και το 1964 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012 και όχι νωρίτερα (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών).
 • Ανδρες γεννηµένοι από το 1967 και εφεξής που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011 μπορούν πλέον να λάβουν μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους.
 • Ανδρες γεννηµένοι από το 1965 και εφεξής που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012 μπορούν πλέον να λάβουν μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους.
Μειωμένη σύνταξη από ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών και με βαρέα

Από το ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών μειωμένη σύνταξη το 2023 παίρνουν οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:
 • Ασφαλισμένοι/ες του ΙΚΑ γεννημένοι το 1968 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2010 (απαιτούμενη ηλικία 53 ετών).
 • Ασφαλισμένοι/ες του ΙΚΑ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1968 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2011 (απαιτούμενη ηλικία 53 ετών και 9 μηνών).
 • Ασφαλισμένοι/ες του ΙΚΑ γεννημένοι έως και το πρώτο εξάμηνο του 1967 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2012 (απαιτούμενη ηλικία 54 ετών και 6 μηνών).
 • Ασφαλισμένοι/ες του ΙΚΑ γεννημένοι έως και το πρώτο τρίμηνο του 1963 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2013 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 9 μηνών).
 • Ασφαλισμένοι/ες του ΙΚΑ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1962 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2014 (απαιτούμενη ηλικία 59 ετών και 6 μηνών).
 • Γυναίκες – μητέρες ασφαλισμένες σε ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών γεννημένες από Ιανουάριο έως Ιούλιο του 1964, με 25 έτη ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2012, οι οποίες συμπληρώνουν φέτος το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των 59 ετών και 6 μηνών.
Συντάξεις: Ερώτηση και Απάντηση

Τι γίνεται στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν την ηλικία αλλά δεν έχουν τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης; Πώς τα συμπληρώνουν με πλασματικούς χρόνους και μέχρι πόσα αναγνωρίζονται;

Η εξαγορά πλασματικών ετών συμφέρει σε δύο περιπτώσεις:

α) Οταν οι ασφαλισμένοι έχουν πιάσει το παλιό όριο ηλικίας που θα έπαιρναν σύνταξη μέχρι το 2021 (π.χ. 58, 59, 60) και τους λείπουν τα έτη ασφάλισης που έπρεπε να είχαν συμπληρωθεί έως το 2012, ούτως ώστε να κατοχυρώσουν όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση μικρότερο των 67 ετών. Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζονται έως 4 έτη για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης έως το 2011 και 5 έτη για το 2012.

β) Οταν οι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τα 62 τους έτη και τους λείπουν χρόνια για να συμπληρώσουν 40 έτη για πλήρη σύνταξη. Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζονται έως και 7 έτη.

Και στις δύο περιπτώσεις η γκάμα των επιλογών περιλαμβάνει τα πλασματικά έτη από στρατιωτική θητεία, 4 έτη λόγω σπουδών, 1 έτος για ένα παιδί, 2 για το δεύτερο και 3 από το τρίτο και μετά, δηλαδή με ανώτατο συνολικό όριο τα 5 έτη, καθώς και αναγνωρίσεις κενών ασφάλισης. Οι χρόνοι αυτοί είναι με πληρωμή, ενώ ο χρόνος με επιδότηση λόγω ανεργίας ή ασθένειας είναι συντάξιμος χωρίς πληρωμή.

Τα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη από το Δημόσιο

Με 37 έτη (1)Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 201858,6
Το 201959,5
Το 202060,3
Το 202161,2
Από 202262 με 40 χρόνια
Με 35 ή 36 έτη και ηλικία 58 (2)Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 201860
Το 201960,6
Το 202061
Το 202161,6
Από 202262
Γονείς με ανήλικο και ηλικία 52 ετών (3)Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 201758,5
Το 201860,2
Το 201961,1
Το 202063,7
Το 202165,3
Το 202267
Γονείς με ανήλικο και ηλικία 55 ετών (4)Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 201658
Το 201759,6
Το 201861
Το 201962,6
Το 202064
Το 202165,6
Το 202267
 • Με 25ετία έως το 2010. 2. Με 25ετία έως το 2010 και το 2011. 3. Με 25ετία το 2011. 4. Με 25ετία το 2012.
Πλήρης σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ (ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1992)
Με 5.500 ημέρες έως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 201759,6
Το 201861
Το 201962,6
Το 202064
Το 202165,6
Το 202267
Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 201760,9
Το 201862
Το 201963,3
Το 202064,6
Το 202165,9
Το 202267

Μειωμένη σύνταξη μητέρων ΙΚΑ

5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 201758,5
Το 201860,2
Το 201961,10
Από 1ης/1/202062

Σύνταξη με 10.500 ένσημα

Με 10.500 ένσημα έως το 2011
Ηλικία 58Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 201759,6
Το 201860
Το 201960,6
Το 202061
Το 202161,6
Το 202262
Σύνταξη με 10.500 ένσημα το 2012 (και 11.100 στο σύνολο)
Ηλικία 59Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 201760,2
Το 201860,6
Το 201960,11
Το 202061,3
Το 202161,8
Το 202262
Ορια ηλικίας για σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (ασφάλιση μέχρι 1992)
Πλήρης σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52Ηλικία συνταξιοδότησης
201758,5
201860,2
201961,1
202063,7
202165,3
202267
Πλήρης σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησης
201658
201759,6
201861
201962,6
202064
202165,6
202267
Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 53 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
201658
201759,6
201861
Από 1ης/1/201962
Σύνταξη με 35ετία για ασφαλισμένους ειδικών ταμείων πριν το 1983
Με 35 έτηΗλικία Συνταξιοδότησης
Το 201860
Το 201960,6
Το 202061
Το 202161,6
Το 202262
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();