πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009

ΓΚΑΛΟΠ της πρΟΤΑσης

1. Πιστεύετε ότι η εκλογή του νέου Δ.Σ. ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχατε για τον Σύλλογο Εργαζομένων; Θα συμβάλλει στη λύση των προβλημάτων των εργαζομένων;
Απαντήσεις :
Ανταποκρίνεται/Θα συμβάλλει : 71 (39%)
Ανταποκρίνεται/Ίσως συμβάλλει : 1 (1%)
Ανταποκρίνεται/Δεν θα συμβάλλει : 1 (1%)
Δεν ανταποκρίνεται/Θα συμβάλλει : 0 (0%)
Δεν ανταποκρίνεται/Ίσως συμβάλλει : 14 (7%)
Δεν ανταποκρίνεται/Δεν θα συμβάλλει : 92 (51%)
Η ψηφοφορία έληξε στις 16/3/2009
2.
Πιστεύετε ότι θα πρέπει ο Δήμος μας να προχωρήσει σε προσλήψεις μονίμου προσωπικού ή να υπάρχουν μόνο ελαστικές σχέσεις εργασίας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, stage κ.λπ.);
Απαντήσεις :
Να προχωρήσει σε προσλήψεις μονίμου προσωπικού : 78 (91%)
Να υπάρχουν ελαστικές σχέσεις εργασίας : 7 ( 9%)
Η ψηφοφορία έληξε στις 31/5/2008
3.
Πιστεύετε ότι θα πρέπει τα Ταμεία μας (ΤΥΔΚΥ - ΤΑΔΚΥ) να ενταχθούν στο υπό σύσταση Ενιαίο Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων;
Απαντήσεις :
ΟΧΙ : 26 (96%)
ΝΑΙ : 1 ( 3%)
Η ψηφοφορία έληξε στις 3/3/2008
4.
Πιστεύετε ότι θα πρέπει να καταργηθούν τα stage από το δημόσιο τομέα; Τι πιστεύετε για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας(συμβάσεις έργου-μερική απασχόληση-ορισμένου χρόνου); Απαντήσεις:
Να καταργηθούν : 38 (80%)
Να μην καταργηθούν : 1 (2%)
Να παραμείνουν μόνο οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου : 4 (8%)
Να παραμείνουν μόνο οι συμβάσεις έργου: 0 (0%)
Να παραμείνει μόνο η μερική απασχόληση : 4 (8%)
Άλλη απάντηση :
1 (2%)
Η ψηφοφορία έληξε στις 7/11/2009
5.
Το "Πρόγραμμα Καλλικράτης" προβλέπει 13 αιρετές περιφέρειες, λιγότερους από 370 Δήμους και 7 γενικές διοικήσεις. Νομίζετε ότι αυτό το σχέδιο:
Απαντήσεις:
θα συμβάλλει στη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας : 11 ψήφοι (22.45%)
χρειάζεται βελτιώσεις - τροποποιήσεις : 9 ψήφοι (18.37%)
δεν θα συμβάλλει στη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας : 29 ψήφοι (59.18%)
δε γνωρίζω / δεν απαντώ : 0 ψήφοι (0.00%)
Την ψηφοφορία, που έληξε την 1η/2/2010, είδαν 194 άτομα και ψήφισαν 49.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();