Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Δήμος Χαλανδρίου: Δραστηριότητες 2015-2016 στο χώρο του Αετοπούλειου

Πρόγραμμα Κ.Α.Π.Η. Δήμου Χαλανδρίου: Οκτώβριος 2015 - Ιούνιος 2016


Κ.Α.Π.Η. Δήμου Χαλανδρίου: Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων 2015 - 2016
«Το ζητούμενο, τελικά, δεν είναι το κοινωνικό, αλλά το ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ και ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ. Χρειάζεται «Επιτροπή Σοφών» για το κατανοήσουμε;»
Το Σχόλιο της "πρΟΤΑσης", 21.10.2015

"Επιστράτευση" δημοτικών υπαλλήλων...Το Σχόλιο της "πρΟΤΑσης", 10.9.2015"πρΟΤΑση": Εφικτή η ηλεκτρονική ψηφοφορία σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες.Από το Blogger.