πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Εκδόθηκε επικαιροποιημένος οδηγός δημοσίων συμβάσεων

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι εκδόθηκε, μεταφρασμένος στην ελληνική γλώσσα, ο επικαιροποιημένος οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των δημοσίων συμβάσεων για την αποφυγή των συνηθέστερων σφαλμάτων στα έργα που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (www.eaadhsy.gr ).
Το Υπ. Εσ προτρέπει του Δλημους να κοινοποιήσουν τον Οδηγό σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα, τους Συνδέσμους και τις Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και στις υπηρεσίες και υπαλλήλους, που ασχολούνται με ζητήματα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.
Τον οδηγό μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();