πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

Δημόσιο: Νέο “όχι” του ΕλΣυν σε αναγνώριση προϋπηρεσίας - μισθολογική εξέλιξη

Ακόμη μία περίπτωση μη αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη σε περίπτωση μετάταξης δημοτικού υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία - θέμα που ανέδειξε το epoli.gr [βλ. Ενότητα ΡΕΠΟΡΤΑΖ] - από το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρουσιάζουμε, σήμερα, πρώτοι και αποκλειστικά.
Ειδικότερα, με την Πράξη 142/2018 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο Ι Τμήμα, το Ελεγκτικό Συνέδριο επαναλαμβάνει την κρίση του περί μη νομιμότητας της μισθολογικής αναγνώρισης του συνόλου της προϋπηρεσίας που διανύθηκε με προσόν κατώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας, στις περιπτώσεις μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία.
Ειδικότερα, κρίνει ότι, μετά τη μετάταξη δημοτικού υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία, λόγω απόκτησης πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, στην κατηγορία ΠΕ, δεν μπορεί να συνυπολογισθεί ο χρόνος προϋπηρεσίας που αυτή διένυσε στην κατηγορία ΔΕ, χωρίς να διαθέτει πτυχίο Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης και χωρίς να εκτελεί καθήκοντα ανάλογης φύσης και, συνεπώς, έπρεπε να καταταγεί στο πλησιέστερο ποσοτικά, ως προς το βασικό μισθό που ήδη λάμβανε, μισθολογικό κλιμάκιο της ανώτερης κατηγορίας. Ως εκ τούτου, η δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά το μέρος που με αυτή εντέλλεται ποσό διαφοράς αποδοχών που υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ του 7ου κλιμακίου στο οποίο η εν λόγω δημοτική υπάλληλος έπρεπε να καταταχθεί, μετά τη μετάταξη της στην κατηγορία ΠΕ, λόγω κτήσης τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, και του 10ου κλιμακίου της κατηγορίας ΔΕ που ήδη λάμβανε στην προηγούμενη θέση.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();