Δήμος Χαλανδρίου: 30 προσλήψεις για προγράμματα αθλητισμού

Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2018-19.

Για τον Δήμο Χαλανδρίου εγκρίθηκαν τριάντα (30) προσλήψεις.
Από το Blogger.