πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018

Συντονιστικό Συμβασιούχων ΟΤΑ για 3Κ: Ενστάσεις για μοριοδότηση -Διεκδικούν επαναπροσλήψεις, μονιμοποίηση

Την έντονη ανησυχία μας αλλά και τη δικαιολογημένη διαμαρτυρία μας για όσα συμβαίνουν με τους «συμβασιούχους» στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α, εκφράζει με ανακοίνωση του, το Συντονιστικό Συμβασιούχων ΟΤΑ, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα για τις διαδικασίες και τις πρακτικές γύρω από τη μοριοδότηση στην προκήρυξη 3Κ/2018 για την πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων στους δήμους.

Παράλληλα ζητούν από την πολιτεία, κόμματα και τοπικές- περιφερειακές ενώσεις να αποδείξουν έμπρακτα την στήριξή τους στην ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και αναφέρουν:
Η αναγκαιότητα της συνεχούς και χωρίς διακοπή απασχόλησης μας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ όλης της χώρας, για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών στον τομέα πρωτίστως της καθαριότητας έχει κατ επανάληψη επιβεβαιωθεί από την ίδια την Κυβέρνηση, η οποία μας έδωσε ελπίδες για μοριοδότηση έως 24 μήνες, εφόσον απασχοληθήκαμε σε αυτούς τους τομείς μέχρι τον Ιούνιο 2017 ημερομηνία δημοσίευσης Ν.4479/2017.
Ωστόσο αδυνατούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο, βάσει της 3Κ/2018 Προκήρυξης, έμεινε εκτός ειδικής μοριοδότησης το χρονικό διάστημα μετά την δημοσίευσή του εν λόγω νόμου όταν μάλιστα οι ίδιοι οι ΟΤΑ αποφάσισαν την παράταση των συμβάσεών μας με την επίκληση «εξαιρετικών λόγων δημόσιας υγείας».
Ως επί τω πλείστον γνώσεις, που έχουν αποκτηθεί μέσω της εμπειρίας, που έχουν αποκτήσει, αφετέρου δε η εμπειρία του εν λόγω προσωπικού στον συγκεκριμένο χώρο εργασίας αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την πρόσληψή του, αφού η γνώση του χώρου δουλειάς και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει, αποτελούν κρίσιμο μέγεθος για την αποδοτικότητα και την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
Πρόσθετο μειονέκτημα της προκήρυξης ήταν ότι δεν δόθηκε η μοριοδότηση της εντοπιότητας στους ήδη εργαζόμενους σε Δήμους, παρά μόνον για τους συγκεκριμένους δήμους ή νησιά που αναγράφηκαν στο παράρτημα της προκήρυξης 3Κ/2018, καθώς και για δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων, τη στιγμή που οι περισσότεροι από εμάς, εργαζόμαστε σε δήμους πολυπληθέστατους, οι οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη από εμάς, οι οποίοι για μεγάλη διάρκεια μηνών εργαστήκαμε σε αυτούς και γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες τους.
Είναι επίσης σαφές σε εμάς, ότι στην 3Κ/2018 προκήρυξη συμμετείχαν και άλλοι ενδιαφερόμενοι με κριτήρια που επίσης μοριοδοτούνται, γι’ αυτό και έπρεπε να υπάρξουν οι αναγκαίες δικλείδες ώστε να μονιμοποιηθεί το σύνολο των «παρατασιούχων», καθώς στον διαγωνισμό έχει συμμετάσχει μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων, χαμηλών προσόντων, οι οποίοι όμως «κέρδισαν» μόρια, μεταξύ άλλων, λόγω της μακρόχρονης ανεργίας τους, όπως αυτή πιστοποιείται μέσω ΟΑΕΔ.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό, ότι όσοι ήταν απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου και αδυνατούσαν να αποκτήσουν τους τίτλους ή τα πιστοποιητικά σπουδών τους, έμειναν εκτός διαδικασίας διορισμών, λόγω γραφειοκρατικών ελλείψεων.
Τα παραπάνω, που θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερες δυνατότητες σε «παρατασιούχους» της κατηγορίας μας, αγνοήθηκαν κατά τη σύνταξη της 3Κ/2018 προκήρυξης, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας και παρότι τέτοιες ρυθμίσεις θα ήταν σύμφωνες πρωτίστως με την ρήτρα 5 της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ ως «ισοδύναμα νομοθετικά μέτρα» για την πρόληψη των καταχρήσεων, που αποδεδειγμένα έκοβαν χώρα στην δική μας περίπτωση.
Σχετικώς μάλιστα και με ιδιαίτερη έμφαση επισημαίνεται, ότι τέτοιου είδους προσθήκες-ρυθμίσεις επ΄ουδενί θα αντιτίθενται στις αρχές της χρηστής διοίκησης, της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας, που επιτάσσουν τη στελέχωση του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα με προσωπικό, που διαθέτει πρωτίστως εμπειρία σε παρεμφερείς εργασίες. Αντιθέτως θα επρόκειτο για «προσθήκες» απόλυτα εναρμονισμένες προς τις αρχές της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη, της καλής πίστης και της ασφάλειας του δικαίου, οι οποίες επιτάσσουν τη συνεπή και όχι την αντιφατική συμπεριφορά της διοίκησης και αποκλείουν την δημιουργία καταστάσεων πλάνης ή σύγχυσης, καθώς και την αιφνίδια και απρόβλεπτη μεταβολή ή την ανατροπή υφιστάμενων πραγματικών και νομικών καταστάσεων.
Έτσι εμείς διεκδικούμε την αποκατάστασή μας, με βάση την αποδεδειγμένη προσφορά της εργασίας μας στους Δήμους και τις συνεχείς διαβεβαιώσεις που μας δόθηκαν από την ίδια την Πολιτεία αλλά και τους ΟΤΑ καθ’ όλη τη διάρκεια που προσφέραμε τις υπηρεσίες μας.
Εν τέλει δεν παραλείπουμε να αναφερθούμε στις δηλώσεις του Προέδρου της ΚΕΔΕ, ο οποίος είχε ζητήσει την παράταση των συμβάσεών μας σε περίπτωση που μετά την 31η Μαρτίου 2018 δεν έχουν ανακοινωθεί οι προσωρινοί πίνακες του ΑΣΕΠ της Προκήρυξης, όπως έχει δεσμευτεί η Ανεξάρτητη Αρχή αλλά και η ηγεσία του ΥΠΕΣ.
Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι την 1η Απριλίου 2018 οι προσωρινώς επιτυχόντες θα βρίσκονται σε εργασία.

Είναι εύλογα τα ερωτήματα που ανακύπτουν:
Πως είναι πρακτικά δυνατόν να έχει,στο σύντομο χρονικό διάστημα των 4 ημερών (27-3-2018 έσει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία αποστολής της αίτησης και των δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ για τους ΥΕ κατηγορίας) διενεργηθεί ένας αξιόπιστος έλεγχος τόσων χιλιάδων αιτήσεων που εκκρεμούν στο ΑΣΕΠ, ώστε αυτοί που θα τοποθετηθούν ως προσωρινώς επιτυχόντες να έχουν προσδοκία συνέχισης της εργασίας τους στην θέση αυτή; Και εάν οι προσωρινώς επιτυχόντες κληθούν να υπηρετήσουν χιλιάδες χιλιόμετρα από ον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, θα κληθούν μετά πάροδο ετών να μετοικήσουν εκ νέου, επειδή θα κριθούν απορριπτέοι;
Η προκήρυξη 3Κ/2018 έγινε για την κάλυψη πάγιων αναγκών των ΟΤΑ, στην οποία συμμετείχαν ως γνωστόν, άνεργοι, μισθοσυντήρυτοι, μειωμένων τυπικών προσόντων υποψήφιοι, κατά συνέπεια δεν είναι ορθό αυτοί οι υποψήφιοι, εφόσον κρίθηκαν προσωρινώς επιτυχόντες, να υποστούν την κακουχία της απόρριψης μετά κάποιο χρονικό διάστημα.
Στα παραπάνω τονίζουμε με ιδιαίτερη έμφαση την ανάγκη να καλυφθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων σε προσωπικό, ενόψει μάλιστα χειμερινής-εορταστικής περιόδου, γιαυτό είναι επιτακτική η μετατροπή των συμβάσεων από ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ, των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων με καθεστώς «παρατάσεων» .
Αντι η πολιτεία να λύσει το πρόβλημα, μας αναγκάζει να προσφεύγουμε στα δικαστήρια – (με οικονομικό και ψυχολογικό κόστος)- για να βρούμε την δικαίωσή μας, (αν την βρούμε).
Καλούμε όλους τους απολυμένους εργαζόμενους των Δήμων, τους τωρινά εργαζόμενους, τα πρωτοβάθμια σωματεία να στηρίξουν και να ενισχύσουν με τη συνεχή παρουσία τους τον αγώνα μας.
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ.
Την άμεση επαναφορά όλων των απολυμένων συμβασιούχων στην εργασία τους.
Μετατροπή όλων των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου Χρόνου.
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των Δήμων.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();