πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018

Μισθολογική εξέλιξη ΔΕ χωρίς απολυτήριο τίτλο - Τι ισχύει [Έγγραφο του ΥΠ.ΟΙΚ.]

Ότι, και για τους υπαλλήλους, που προσλήφθηκαν μετά την 1-1-2016 και δεν κατέχουν απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Οδηγών με εμπειρία) ισχύει η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 9 του Ν.4354/15 και η εξέλιξή τους στα Μισθολογικά Κλιμάκια της ΔΕ κατηγορίας, απαντά το Υπουργείο Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η αρμόδια Υπηρεσία του, με το υπ’ αριθ. 2/65286/ΔΕΠ/25-09-2018 έγγραφό του (ακολουθεί), σε σχετικό ερώτημα του Δήμου Κατερίνης, όπως παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο το epoli.gr.

Συγκεκριμένα, με το απαντητικό έγγραφο του ΓΛΚ υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.4354/2015 «ο διοριζόμενος υπάλληλος εισέρχεται στην Υπηρεσία με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας στην οποία ανήκει ή στο μισθολογικό κλιμάκιο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου».
Επίσης, στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ως άνω νόμου 4354/2015 όπως συμπληρώθηκε με το δεύτερο άρθρο παρ. 1 του Ν.4405/2016 ορίζεται ότι «υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη ΔΕ κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας».
Το έγγραφο
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();