πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018

Κ.Ε.Δ.Ε.: Σημαντικές οι μειώσεις που προβλέπονται στα οικονομικά της Τ.Α. στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2019

Γ. Πατούλης:  Ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2019 κινείται στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων και για άλλη μια φορά δεν αναγνωρίζει την ανάγκη για ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας – Η Κυβέρνηση επιχειρεί μείωση κατά 82% των τοπικών κοινωνικών παροχών και επανασυγκέντρωσή τους στην κυβέρνηση
Τη θέση ότι το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019 κρύβει δραματικές μειώσεις στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού, διατυπώνει με σημερινή απόφασή του το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.  

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε και υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία το κείμενο των θέσεων και συμπερασμάτων της ΚΕΔΕ επί του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού.
 Όπως επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο Γ. Πατούλη κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος, στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2019 προβλέπονται σημαντικές μειώσεις στα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης. Επίσης τόνισε ότι για άλλη μία φορά, «ο Προϋπολογισμός κινείται στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων χωρίς να αναγνωρίζει την ανάγκη για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο».  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει «την αυθαίρετη παρακράτηση νομοθετημένων πόρων (Ν. 3852/2010) της ΤΑ και αυξάνει το ύψος των παρακρατηθέντων. Ταυτόχρονα απαιτεί την παραγωγή υψηλών πλεονασμάτων».
Ειδικότερα εστίασε στο γεγονός ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί μείωση κατά 82% των τοπικών κοινωνικών παροχών και επανασυγκέντρωσή τους στην κυβέρνηση.  
Επιπλέον ο Γ. Πατούλης πρόσθεσε ότι «ένα σημαντικό στοιχείο, που προκύπτει από την ασάφεια του Προσχεδίου, είναι ότι η ΤΑ αναγορεύεται ως ο βασικός χρηματοδότης της κεντρικής κυβέρνησης για τις προτιθέμενες δημοσιονομικές της παρεμβάσεις».
Στη συνέχεια το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α., Α. Καστρινός, στην εισήγησή του επισήμανε ότι τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση του Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού 2019, για την ΤΑ είναι τα εξής:
  • Οι μεταβολές των ΚΑΠ κινούνται σε οριακά επίπεδα
  • Συνεχίζεται η πολιτική αυθαίρετης εφαρμογής του Ν. 3852/2010
  • Τα ποσά που αναγράφονται στο Προσχέδιο είναι μικρότερα από αυτά του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), εκτός από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από φόρους.
  • Προϋπολογίζονται μεγάλα πλεονάσματα για την ΤΑ
Τι κρύβει η Πρώτη «ανάγνωση του Προϋπολογισμού του 2019
Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων του προσχεδίου του Προϋπολογισμού που επεξεργάστηκε  η Επιτροπή Οικονομικών της ΚΕΔΕ προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:
  • ΚΑΠ και Κοινωνικές Παροχές
Το 2019 οι «τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις» παρουσιάζουν μείωση 654 εκατ. €. Η μείωση αυτή προέρχεται από την επανασυγκέντρωση κοινωνικών παροχών στο κράτος. Η μείωση των κοινωνικών δαπανών της ΤΑ προϋπολογίζεται να ανέλθει στα 740 εκατ. €.
  • Σχέση προσχέδιου Προϋπολογισμού 2019 με το Μεσοπρόθεσμο Πλαισίο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2010- 2021 ΜΠΔΣ
Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων που φαίνονται στο σχετικό πίνακα γίνεται φανερό ότι οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται από το Προσχέδιο 2019 είναι μειωμένες ακόμα και σε σχέση με το ΜΠΔΣ. Εκεί που σημειώνεται μία μικρή θετική απόκλιση είναι στα προβλεπόμενα, από το Προσχέδιο, ανταποδοτικά έσοδα της ΤΑ.
 
ΜΠΔΣ
Προσχέδιο ΚΠ2019
Διαφορά
Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις
3.681
3.499
182
Φόροι ΤΑ
1.741
1.756
-15
  • Τα Πλεονάσματα της Αυτοδιοίκησης

Από το προσχέδιο, η οικονομική χρήση του 2019 προβλέπεται ότι για την ΤΑ θα είναι, για μία ακόμη φορά, πλεονασματική. Τα πλεονάσματα της ΤΑ αναμένονται να φτάσουν τα 211 εκατ. € έναντι 258 που είχαν προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ. Επίσης σε σύνολο 1, 1 δις €, που αποτελεί το κόστος των προτιθέμενων δημοσιονομικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης, τα 951 εκατ. € τα έχει «εξοικονομήσει» από πόρους της ΤΑ. 
Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επεξεργασίας του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();