πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

Τι ισχύει για τις Παιδικές Χαρές αποκλειστικής Χρήσης ΑΜΕΑ;

Η δημιουργία παιδικών χαρών αποκλειστικής χρήσης ΑΜΕΑ είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο τους μελετητές αλλά και την κοινωνία. Το ερώτημα που συχνά θέτεται είναι το εξής:Μπορούν οι ΟΤΑ να δημιουργούν παιδικές χαρές οι οποίες θα απευθύνονται μόνο σε χρήστες ΑΜΕΑ ?Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Στο άρθρο 31 αναγνωρίζεται το δικαίωμα του παιδιού στο παιχνίδι και στο άρθρο 2 ορίζεται ότι τα συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών ανεξαρτήτως των ικανοτήτων τους. Η Ελλάδα επικύρωσε την σύμβαση στις 2 Δεκεμβρίου του 1992.Η τεχνική επιτροπή CEN/TC 136 ‘’ Sports, playground and other recreational facilities and equipment’’, υπεύθυνη για την έκδοση των σχετικών προτύπων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη οι παιδικές χάρες να είναι προσβάσιμες σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, αποφάσισε το Σεπτέμβριο 2007 και έχει εκδώσει μετέπειτα, οδηγίες (Techical Report) για τους εξοπλισμούς παιδικών χαρών προσβάσιμους για ΌΛΑ τα παιδιά (Playground equipment accessible for all children).
Στο κείμενο και την ορολογία δεν γίνεται αναφορά σε άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά σε παιδιά όλων των ικανοτήτων. Ο όρος PLAY FOR ALL χρησιμοποιείται ακριβώς για να δώσει έμφαση στο ότι δεν πρέπει να σχεδιάζονται χώροι και εξοπλισμοί παιδικών χαρών μόνο για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
To ''play for all'' ή ''Παιχνίδι για όλους’’ αφορά σε όλα τα παιδιά, και όχι μόνο σε ιδιαίτερες ομάδες με ή χωρίς αναπηρίες.Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παίξουν σε μη επιτηρούμενους αλλά ασφαλείς χώρους μαζί με τα αδέλφια και τους φίλους τους.
Για να επιτευχθεί αυτό, τα παιδιά ΑΜΕΑ πρέπει να ενσωματώνονται πλήρως στην κοινωνία. Για το σκοπό αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργούνται ευκαιρίες γι αυτά στα πλαίσια των μη επιτηρούμενων χώρων παιχνιδιού και να ενθαρρύνονται να τους χρησιμοποιούν με τα υπόλοιπα παιδιά.Ως εκ των παραπάνω, σημαντικό είναι οι χώροι παιχνιδιών να μην είναι περιορισμένοι και να συνεχίσουν να παρέχουν προκλήσεις για παιχνίδι όλα παιδιά. Αρθρο του Γιώργου Κουνάδη, πιστοποιητή Παιδικών Χαρών της OctoCert

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();