πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018

675.164,52 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων

Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΝΖΨ465ΧΘ7-ΗΕΡ), κατανέμεται ποσό ύψους 111.789.145,81 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2018.

Στον Δήμο Χαλανδρίου αντιστοιχεί το ποσό των 675.164,52 ευρώ
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();