πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Δήμος Καλαμάτας: Δικαιώθηκε και πάλι ο Νίκος Πατσαρίνος

Μετά τη δικαίωσή του από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την Προσφυγή που είχε καταθέσει ο Νίκος Πατσαρίνος για την καθαίρεσή του από θέση προϊσταμένου στο Δήμο Καλαμάτας, από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα, δικαιώθηκε και πάλι με Διαπιστωτική Πράξη της Β΄ Ειδικής Επιτροπής του νόμου 3463/2006.

Ειδικότερα ο κ. Πατσαρίνος με την καθαίρεσή του προσέφυγε στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία τον δικαίωσε αναφέροντας ότι «η προσβαλλόµενη πράξη είναι µη νόµιµη καθώς δεν έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διαδικασίες και η απόφαση δε φέρει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία ως προς τη µη επιλογή του προσφεύγοντος σε θέση ευθύνης» (δείτε εδώ).
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Π. Νίκας προσέφυγε κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δικαίωνε τον Νίκο Πατσαρίνο στο θέμα της καθαίρεσής του από θέση προϊσταμένου στο Δήμο στην Ειδική Επιτροπή 152, προκειμένου να κριθεί νόμιμη η απόφασή του. Όμως και πάλι  με πράξη της Β΄ Ειδικής Επιτροπής 152 γίνεται σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής του Δημάρχου Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκαστην υπόθεση του πολιτικού μηχανικού, υπαλλήλου του Δήμου Καλαμάτας Νίκου Πατσαρίνου.
PATSARINOS PRAKSH
Η Διαπιστωτική Πράξη έχει ως εξής:
Διαπιστωτική πράξη
(κατ’ άρθρο 5 αρ. 4 της υπ’ αρ. 31925/6.6.07 Απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΦΕΚ Β 1020)
θέμα: Σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Καλαμάτας ενώπιον της Β’ Ειδικής Επιτροπής του νόμου 3463/2006 κατά της με αρ. 146766/30.7.2018 Απόφασης του Συντονιστή της ΑΔΠΔΕ & Ι (Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Μεσσηνίας)
Αναφορικά με την αναφερόμενη στο θέμα της παρούσας ασκηθείσας προσφυγής σας διαπιστώνουμε ότι η αποκλειστική τριακονθήμερη  προθεσμία αποφάσεως της Ειδικής Επιτροπής, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτήν των στοιχείων της υπόθεσης (άρθρο 152 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με ΣτΕ 1029/2014), παρήλθε χωρίς να εκδοθεί απόφαση επί αυτής.
Κατόπιν τούτου, η ανωτέρω προσφυγή σας θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής (υπ’ αρ. 31925/6.6.2007 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης /ΦΕΚ Β/ κάθετος 1020/22.6.07).
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων (άρθρο 152 παρ. 4 του Ν. 3463/2006).
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Κανέλλα Τζεφεράκου
Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();