πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Διεκδικήσεις 13ου,14ου μισθού,συντάξεων: Όλη η αλήθεια για τις αιτήσεις (νομική ανάλυση)

Στις νομικές συνέπειες της υποβολής αιτήσεων διαμαρτυρίας/διακοπής της παραγραφής για την διεκδίκηση 13ου και 14ου μισθού αλλά και τις περικοπές συντάξεων αναφέρεται σε άρθρο του στην aftodioikisi.gr, ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο-εργατολόγος, συνεργάτης της ιστοσελίδας, Δημήτρης Περαπατάρης. Σύμφωνα με τον κ. Περπατάρη:

-Οι μόνιμοι υπάλληλοι (δημοσίου δικαίου) του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των Ασφαλιστικών Φορέων και των Δήμων και των ΝΠΔΔ των Δήμων (προσοχή όχι των Δημοτικών Επιχειρήσεων) μπορούν με νομική ασφάλεια να αρκεστούν σε υποβολή αίτησης διαμαρτυρίας μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2108 στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τους . Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται μάλιστα είτε ατομικά είτε και με ομαδικά στις αρμόδιες υπηρεσίες.  Έχουν δε μετά μεγάλη χρονική άνεση δύο ετών για να ασκήσουν τις σχετικές αγωγές για τη διεκδίκηση των δώρων και επιδομάτων που τους περικόπηκαν.
-Αντίθετα οι υπάλληλοι (αορίστου χρόνου και οι συμβασιούχοι) των Δημοτικών Επιχειρήσεων, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και των ανωνύμων εταιρειών που ανήκουν τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή που ακολουθούν μισθολογικά το Ενιαίο Μισθολόγιο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ (καταθέσουν και επιδώσουν) με Πληρεξούσιο Δικηγόρο δικόγραφο αγωγής το αργότερο μέχρι 31/12/2018 αλλιώς ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ  από τη διεκδίκησή τους.
-ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ επειδή οι Ασφαλιστικοί Φορείς τους είναι ΝΠΔΔ τόσο για τις περικοπές της κύριας όσο και της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να αρκεστούν στην εμπρόθεσμη υποβολή ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ για πλήρη διασφάλιση του δικαιώματός τους.
Αναλυτικά το κείμενο:
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ν 4270/2014: Αρχές δημοσ/ικής διαχείρισης(Οδ.2011/85) ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ κλπ
Άρθρο 142
Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου
Οι περί αναστολής της παραγραφής διατάξεις των άρθρων 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων κατά του Δημοσίου. Η παραγραφή απαίτησης κατά του Δημοσίου αναστέλλεται για όσο χρόνο ο έχων την απαίτηση λόγω ανωτέρας βίας έχει εμποδιστεί να ασκήσει την αξίωση μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της παραγραφής.
Άρθρο 143
Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται μόνο:
α. Με την υποβολή της υπόθεσης στο δικαστήριο ή σε διαιτητές, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των διαιτητών.
β. Με την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για την πληρωμή της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της απαίτησης αρχής. Αν η αρμόδια δημόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.
γ. Με την υποβολή αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία θεώρησης ή έγκρισης του οικείου πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αν δεν εκδοθεί πρακτικό, η παραγραφή αρχίζει μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.
δ. Με την επίδοση επιταγής για εκτέλεση, όπου αυτή επιτρέπεται.
ε. Με την έκδοση τίτλου πληρωμής. Η ολική ή μερική συμψηφιστική εξόφληση δεν διακόπτει την παραγραφή.
στ. Με την αναγνώριση της απαίτησης από το Δημόσιο με πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτό ισχύει επί οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της απαίτησης από αδικαιολόγητο πλουτισμό.
Από το σύνολο των πιο πάνω διατάξεων πρέπει να συναχθούν ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ για τους δικαιούχους τα ακόλουθα συμπεράσματα για τις ελάχιστες εργάσιμες μέρες που απομένουν  μέχρι την λήξη του ημερολογιακού (τρέχοντος)  έτους 2018 :
-Οι μόνιμοι υπάλληλοι (δημοσίου δικαίου) του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των Ασφαλιστικών Φορέων και των Δήμων και των ΝΠΔΔ των Δήμων (προσοχή όχι των Δημοτικών Επιχειρήσεων) μπορούν με νομική ασφάλεια να αρκεστούν σε υποβολή αίτησης διαμαρτυρίας μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2108 στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τους . Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται μάλιστα είτε ατομικά είτε και με ομαδικά στις αρμόδιες υπηρεσίες.  Έχουν δε μετά μεγάλη χρονική άνεση δύο ετών για να ασκήσουν τις σχετικές αγωγές για τη διεκδίκηση των δώρων και επιδομάτων που τους περικόπηκαν.
-Αντίθετα οι υπάλληλοι (αορίστου χρόνου και οι συμβασιούχοι) των Δημοτικών Επιχειρήσεων, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και των ανωνύμων εταιρειών που ανήκουν τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή που ακολουθούν μισθολογικά το Ενιαίο Μισθολόγιο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ (καταθέσουν και επιδώσουν) με Πληρεξούσιο Δικηγόρο δικόγραφο αγωγής το αργότερο μέχρι 31/12/2018 αλλιώς ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ  από τη διεκδίκησή τους.
-ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ επειδή οι Ασφαλιστικοί Φορείς τους είναι ΝΠΔΔ τόσο για τις περικοπές της κύριας όσο και της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να αρκεστούν στην εμπρόθεσμη υποβολή ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ για πλήρη διασφάλιση του δικαιώματός τους.
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ και από την υποβολή της σχετικής αίτησης ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ . Γι’ αυτόν τον λόγο το βέλτιστο είναι ο κάθε δικαιούχος να κρατήσεις την κατοχή του τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ :
Αναστολή= η παραγραφή σταματάει (ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ) και συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.
Διακοπή= η παραγραφή σταματάει (ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ) και ξεκινάει από την αρχή!
ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  : Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΝΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΠΙΔ ΚΑΙ Α.Ε. ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΝΠΔΔ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΣΟΛΩΝΟΣ 51 ΑΘΗΝΑ
dp@perpataris.gr
210-3645651
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();