πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν εντός 2018 αίτηση συνταξιοδότησης

Λίγα μόνο 24ωρα μένουν για μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων, «παλαιών» (που πρωτοασφαλίστηκαν έως το 1992) αλλά και κάποιων «νέων» (που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 1993), που μπορούν, εκμεταλλευόμενοι διατάξεις νόμων που ισχύουν από το 2010 και μετά, να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2018, λαμβάνοντας βέβαια σημαντικά μειωμένες συντάξεις σε σχέση με όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου.
Σε αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνονται χιλιάδες ασφαλισμένοι που, ανάλογα με τα έτη ασφάλισής τους, τις διατάξεις του Ταμείου στο οποίο ανήκαν πριν από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, την ηλικία τους, αλλά και την οικογενειακή τους κατάσταση (εάν είχαν ανήλικο τέκνο στο παρελθόν κ.λπ.), μπορούν να υποβάλουν άμεσα τον φάκελο συνταξιοδότησής τους.
Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς θα εκμεταλλευθούν και τη «μεταβατική περίοδο» του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία εκπνέει το 2018, προκειμένου να διατηρήσουν ένα μέρος της προσωπικής τους διαφοράς. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο που ακύρωσε τις μειώσεις των συντάξεων και επανέφερε τις διατάξεις του νόμου του 2016, εάν η νέα σύνταξη υπολείπεται πάνω από 20% από τη σύνταξη που οι δικαιούχοι προσδοκούσαν να λάβουν με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, τότε θα διατηρηθεί το 25% αυτής της διαφοράς. Λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή του έτους, η «Κ» παρουσιάζει σήμερα τις ομάδες ασφαλισμένων που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα, ανεξάρτητα από το αν δικαιούνται προσωπική διαφορά. Αναλυτικά, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται ασφαλισμένοι:
• Σε ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης που συμπληρώνουν το 62ο έτος. Αυτοί δικαιούνται εφόσον υποβάλουν την αίτησή τους εντός του 2018 μειωμένη σύνταξη.
• Στα ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών με τουλάχιστον 25 χρόνια ασφάλισης που συμπληρώνουν το 62ο έτος (θα λάβουν μειωμένη σύνταξη). Αντίστοιχα και όσοι άνδρες έχουν τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης έως το 2012.
• Σε ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης που συμπληρώνουν τα 67 (πλήρη σύνταξη).
• Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2011 και το 2012 (μειωμένη).
• Ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2011.
• Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα, που συμπληρώνουν το 2018 το 62ο έτος της ηλικίας τους (πλήρη σύνταξη).
• Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι την 31/12/2012 και 56 ετών και 6 μηνών λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. Εάν τα 10.500 ένσημα (7.500 βαρέα) συμπληρώθηκαν μέχρι την 31η/12/2013 και είναι 58 ετών και 9 μηνών, θα λάβουν πλήρη σύνταξη μειωμένη κατά 12%. Εάν τα 10.500 ένσημα (7.500 βαρέα) συμπληρώθηκαν μέχρι την 31/12/2013 και είναι 60 ετών και 9 μηνών, θα λάβουν πλήρη σύνταξη μειωμένη κατά 12%. Εάν τα 10.500 ένσημα (7.500 βαρέα) συμπληρώθηκαν μέχρι την 31/12/2014 και είναι 59 ετών και 6 μηνών, θα πάρουν μειωμένη σύνταξη κατά 12%. Εάν τα ίδια ένσημα συμπληρώθηκαν μέχρι την 31/12/2014 και είναι 61 ετών και 6 μηνών, θα λάβουν πλήρη σύνταξη. Εάν τα ένσημα συμπληρώνονται μετά την 1/1/2015 και είναι 60 ετών θα λάβουν μειωμένη σύνταξη κατά 12%, ενώ εάν είναι 62 ετών θα πάρουν πλήρη σύνταξη.
• Νέοι ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993) με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 62 ετών θα λάβουν μειωμένη σύνταξη. Εάν είναι 67ετών, θα λάβουν πλήρη σύνταξη. Αντίστοιχα, εάν έχουν 40 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένα τα 62 μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη, όπως πλήρη σύνταξη μπορούν να λάβουν ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 4.500 ασφάλισης (3.375 σε βαρέα και ανθυγιεινά) εφόσον συμπληρώνουν τα 62 έτη.
Τι ισχύει για δημοσίους υπαλλήλους, επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους
Στο Δημόσιο, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν έως την ερχόμενη Δευτέρα, μεταξύ άλλων, οι:
• Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010, εφόσον έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και αθροιστικά το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31/12/2016 (πλήρη σύνταξη). Οσοι είχαν 25 έτη το 2011 πρέπει να έχουν συμπληρώσει 36 έτη ασφάλισης και αθροιστικά το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31/12/2016. Εάν είχαν 25 έτη το 2012, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και αθροιστικά το 59ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31/12/2017.
• Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010, εφόσον συμπληρώσουν 37 έτη ασφάλισης και αθροιστικά το 58ο έτος και 6 μήνες της ηλικίας τους για τη λήψη πλήρους σύνταξης.
• Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και 62 ετών (μειωμένη).
• Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και 67 ετών (πλήρη).
• Γονείς με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι τις 31/12/2010 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 το όριο ηλικίας των 50 ετών (πλήρη σύνταξη). Αντιστοίχως, με ανήλικο τέκνο μέχρι τις 31/12/2011, εφόσον έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 τα 52 θα λάβουν πλήρη σύνταξη, ενώ, αν είχαν ανήλικο τέκνο μέχρι τις 31/12/2012 και έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 το όριο ηλικίας των 55 ετών θα πάρουν πλήρη σύνταξη.
• Ασφαλισμένοι σε ΟΤΑ με 15 έτη ασφάλισης (12 έτη στα βαρέα μέχρι την 31/12/2012) και 58 ετών θα λάβουν πλήρη σύνταξη. Αν τα βαρέα συμπληρώθηκαν μετά την 1/1/2013, το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη εντός του 2018 είναι τα 60 έτη.
Αυτοαπασχολούμενοι – Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Δυνατότητα συνταξιοδότησης και μάλιστα με πλήρη σύνταξη, εντός των επόμενων λίγων εργάσιμων ημερών που απομένουν έως το τέλος του 2018, έχουν και ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΑΕΕ ή το πρώην ΕΤΑΑ εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 40 έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας των 62 ετών.
Πλήρη ή μειωμένη σύνταξη μπορούν επίσης να λάβουν οι εξής κατηγορίες:
• Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ ή στο ΕΤΑΑ με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και 67 ετών (πλήρη).
• Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ ή το ΕΤΑΑ που συμπλήρωσαν 35 έτη ασφάλισης έως 31/12/2012 και είναι 61 ετών (πλήρη).
• Μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι τις 31/12/2012 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 τα ανά περίπτωση κατοχυρωμένα όρια ηλικίας των 50, 52 ή 55 για μειωμένη σύνταξη και 55, 57 ή 60 για πλήρη. Αντιστοίχως, μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών με τουλάχιστον 21,5 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι την 31/12/2010 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 το 50ο έτος της ηλικίας τους θα πάρουν πλήρη σύνταξη.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();