πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

7,8 εκ. € στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ


Με απόφαση του Υπουργού Αλέξη Χαρίτση, κατανέμεται στις Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 7.890.248,51€, ως δωδέκατη (ΙΒ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2018, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. Το αποδιδόμενο ποσό έχει προκύψει λαμβάνοντας υπόψη το ποσό χρηματοδότησης ύψους 1% του Προγράμματος Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α’) που αντιστοιχεί σε ποσό 80.808,08€, και θα κατατεθεί στον λογαριασμό του Υπουργείου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την ονομασία «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ».

H κατανομή
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();