πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018

Τροπολογία: Μισθολογική κατάταξη μετατασσόμενων σε ανώτερη κατηγορία

Κατατέθηκε στη Βουλή στις 20 Δεκέμβρη, η υπ’ αριθ. 1895/33 τροπολογία στο νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής». Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, προτείνεται...
...η αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 25 του Ν.4354/15, σχετικά με τον υπολογισμό της υπηρεσίας που διανύθηκε σε Μ.Κ. κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, για τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, από 01.01.2016, προκειμένου να υπάρξει ομοιόμορφη εφαρμογή με τις λοιπές διατάξεις του Ν.4354/15.

ΕΔΩ η τροπολογία (σελ. 9).
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();