πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Χιλιάδες εργαζόμενοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μέχρι τέλος του χρόνου

Χιλιάδες εργαζόμενοι μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου από την αγορά εργασίας και να συνταξιοδοτηθούν μέχρι τέλος του χρόνου.

Ειδικότερα πρόκειται για 4 μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη, με πλήρη αλλά και με χρήση πλασματικων έως το τέλος του έτους. Συγκεκριμένα είναι μισθωτοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και νέοι ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993.

Σε αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνονται 30 διαφορετικές υποπεριπτώσεις ασφαλισμένων ανάλογα με τα έτη ασφάλισής τους, τις διατάξεις του ταμείου που ανήκαν, την ηλικία τους, αλλά εάν έχουν ανήλικο τέκνο και πότε. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που απαιτούνται σε χρόνο ασφάλισης και όρια ηλικίας, προκειμένου να εγκριθεί ο φάκελος συνταξιοδότησής τους. Μπορούν να κάνουν χρήση τόσο των γενικών ορίων όσο και των ειδικών διατάξεων που έχουν απομείνει από τους Ν. 3863/2010, 4093/2012 μετά και την προσαρμογή τους από το Ν. 4093/2015.

Ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης μπορεί να εξασφαλιστεί και με διαδικασία εξαγοράς πλασματικών ετών. Οι κατηγορίες των ασφαλισμένων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης λίγες μέρες πριν την εκπνοή του χρόνου είναι :

1. Μισθωτοί/ ΙΚΑ – ΔΕΚΟ – Τράπεζες
-Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης, 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία που συμπληρώνουν το 62ο έτος, θα λάβει μειωμένη σύνταξη.

-Ασφαλισμένοι στα ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών με τουλάχιστον 25 χρόνια ασφάλισης, 750 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία που συμπληρώνουν το 62ο έτος, θα λάβει μειωμένη σύνταξη.

-Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης που συμπληρώνουν το 67ο έτος θα πάρουνπλήρη σύνταξη.

-Άνδρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης έως το 2012, θα πάρουν μειωμένη σύνταξη.

-Γυναίκες ασφαλισμένες με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης που συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2010, λαμβάνοντας πλήρη σύνταξη καθώς έχουν ήδη συμπληρώσει τα 60 (κατοχυρωμένο όριο).

-Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης, 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2011 θα λάβει μειωμένη σύνταξη. Αντίστοιχη σύνταξη θα λάβουν και όσες συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2012.

-Γυναίκες ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2011εξασφαλίζουν μειωμένη σύνταξη. Αντίστοιχα με συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2012 θα πάρουν μειωμένη σύνταξη.

-Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης (3.600 στα βαρέα το 2010) που έχουν συμπληρωμένο ή συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2018 θα λάβουν πλήρη σύνταξη. Αντίστοιχα εάν τα 3.600 βαρέα είναι το 2011, θα πρέπει να συμπληρώνουν το 56ο έτος της ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Σε περίπτωση που τα βαρέα συμπληρώνονται το 2012 θα πρέπει να πληρούν το 57ο έτος της ηλικίας τους για πλήρη σύνταξη.

-Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα που συμπληρώνουν το 2018 το 62ο έτος της ηλικίας τους θα πάρουν σύνταξη πλήρη.

-Άνδρες ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που συμπλήρωσαν 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι την 31/12/2012 και 56 ετών και 6 μηνών λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. Εάν τα 10.500 ένσημα (7.500 βαρέα)συμπληρώθηκαν μέχρι την 31η/12/2013 και 58 ετών και 9 μηνών θα λάβουν πλήρη σύνταξη μειωμένη κατά 12%.

Εάν τα 10.500 ένσημα (7.500 βαρέα) συμπληρώθηκαν μέχρι την 31/12/2013 και 60 ετών και 9 μηνών θα λάβουν πλήρη σύνταξη μειωμένη κατά 12%.

Εάν τα 10.500 ένσημα (7.500 βαρέα) συμπληρώθηκαν μέχρι την 31/12/2014 και 59 ετών και 6 μηνών θα πάρουν μειωμένη σύνταξη κατά 12%.

Εάν τα 10.500 ένσημα (7.500 βαρέα) συμπληρώθηκαν μέχρι την 31/12/2014 και 61 ετών και 6 μηνών θα λάβουν πλήρη σύνταξη.

Εάν τα 10.500 ένσημα (7.500 βαρέα) συμπληρώνονται μετά την 1/1/2015 και 60 ετών θα λάβουν μειωμένη σύνταξη κατά 12%.

Εάν τα 10.500 ένσημα (7.500 βαρέα) συμπληρώνονται μετά την 1/1/2015 και μέχρι την 31/12/2018 και 62 ετών θα πάρουν πλήρη σύνταξη.

-Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που μπορούν να συμπληρώσουν μέχρι την 31/12/2011 συνολικά 10.500 ένσημα και 59 ετών το 2018 μπορούν να εξασφαλίσουν πλήρη σύνταξη.Αντίστοιχα όσοι έχουν συμπληρώσει 10.500 ένσημα και 60 ετών και 2 μηνών μέχρι την 31/12/2012 λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

-Ασφαλισμένοι στα ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών για πρώτη φορά πριν το 1983 που συμπλήρωσαν 35 έτη ασφάλισης μέχρι την 31/12/2016 και 59 ετών λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. Πλήρη σύνταξη θα λάβουν και όσοι συμπληρώσουν εντός του 2018 συνολικά 40 έτη ασφάλισης και 62 ετών.

-Μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και τα ταμεία των ΔΕΚΟ και τραπεζών με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι την 31/12/2012 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 τα ανά περίπτωση κατοχυρωμένα όρια ηλικίας των 50, 52 ή 55 για μειωμένη σύνταξη και 55, 57 ή 60 για πλήρη.

-Μητέρες ασφαλισμένες στα ταμεία των ΔΕΚΟ και τραπεζών με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι την 31/12/2012 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 τα ανά περίπτωση κατοχυρωμένα όρια ηλικίας των 50, 52 ή 55 για πλήρη σύνταξη.

2. Μισθωτοί / Δημόσιο
-Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010, εφόσον έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και αθροιστικά το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2016 παίρνουν πλήρη σύνταξη. Αντίστοιχη σύνταξη λαμβάνουν όσοι έχουν 25 έτη το 2011, εφόσον έχουν συμπληρώσει 36 έτη ασφάλισης και αθροιστικά το 58οέτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2016. Σε περίπτωση που έχουν 25 έτη το 2012, εφόσον έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και αθροιστικά το 59οέτος της ηλικίας τους μέχρι την 31/12/2017 παίρνουν πλήρη σύνταξη.

-Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010, εφόσον συμπληρώσουν 37 έτη ασφάλισης και αθροιστικά το 58ο έτος και 6 μήνες της ηλικίας τους για τη λήψη πλήρους σύνταξης.

-Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και 62 ετών θα πάρουν μειωμένη σύνταξη.

-Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και 67 ετών θα λάβουν πλήρη σύνταξη.

-Μητέρες και πατέρες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι την 31/12/2010 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 το όριο ηλικίας των 50 ετών, θα πάρουν πλήρη σύνταξη. Αντίστοιχα με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι την 31/12/2011 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 το όριο ηλικίας των 52 ετών θα λάβουν πλήρη σύνταξη.Ακόμη με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και το ανήλικο τέκνο μέχρι την 31/12/2012 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 το όριο ηλικίας των 55 ετών θα πάρουν πλήρη σύνταξη.

-Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι τριών και άνω τέκνων με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης μέχρι την 31/12/2010, χωρίς όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, θα λάβουν πλήρη σύνταξη. Όσοι έχουν τρία και άνω τέκνα με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι την 31/12/2011 και είναι 52 ετών μέχρι τον 8/2015 θα πάρουν πλήρη σύνταξη. Αντίστοιχα όσοι έχουν τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι την 31/12/2012 και έχουν συμπληρώσει τα 55 μέχρι τον 8/2015 θα πάρουν πλήρη σύνταξη.

-Άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι ασφαλισμένοι σε ΟΤΑ με 15 έτη ασφάλισης (12 έτη στα βαρέα μέχρι την 31/12/2012)και 58 ετών θα λάβουν πλήρη σύνταξη. Αντίστοιχα με 15 έτη ασφάλισης (12 έτη στα βαρέα μετά την 1/1/2013) και 60 ετών θα λάβουν πλήρη σύνταξη.

3. Αυτοαπασχολούμενοι / ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ
-Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ ή το ΕΤΑΑ με 40 έτη ασφάλισης και 62 ετών θα πάρουν πλήρη σύνταξη.

-Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ ή το ΕΤΑΑ με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και 67 ετών θα λάβουν πλήρη σύνταξη.

-Ασφαλισμένοι ΟΑΕΕ ή το ΕΤΑΑ που συμπλήρωσαν 35 έτη ασφάλισης έως 31/12/2012 και είναι 61 ετών θα λάβουν πλήρη σύνταξη.

-Μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι την 31/12/2012 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 τα ανά περίπτωση κατοχυρωμένα όρια ηλικίας των 50, 52 ή 55 για μειωμένη σύνταξη και 55, 57 ή 60 για πλήρη.

-Μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών με τουλάχιστον 21,5 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι την 31/12/2010 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8/2015 το 50ο έτος της ηλικίας τους θα πάρουν πλήρη σύνταξη.

4. Νέοι ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993)
-Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία και 62 ετών θα λάβουν μειωμένη σύνταξη.

-Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και 67ετών θα λάβουν πλήρη σύνταξη.

-Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισης και 62ετών θα λάβουν πλήρη σύνταξη.

-Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 4.500 ασφάλισης (3.375 σε βαρέα και ανθυγιεινά) και 62 ετών θα λάβουν πλήρη σύνταξη.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();