πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Τέλος τα χαρτιά και το τύπωμα στο δημόσιο

Με το άρθρο 12 του Ν.3979/11 ορίστηκε ότι όλες οι διαδικασίες για την έκδοση, διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων από τους φορείς του Δημοσίου πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Ειδικότερα με την παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.3979/11 ορίστηκε ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου για τα Υπουργεία και τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., τις ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

Με το άρθρο 88 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.3979/11 και θεσπίζεται η δυνατότητα παράτασης της ημερομηνίας υπαγωγής και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, στο σύστημα έκδοσης διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έως την 30η.06.2019.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();