πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019

Έρχεται ο Συνήγορος του Δηµοσίου Υπαλλήλου - Τι θα προσφέρει

Γρήγορες λύσεις σε θέµατα που προκύπτουν συχνά και υποχρεώνουν ολόκληρες υπηρεσίες να απασχολούνται για να δώσουν απάντηση σε ερωτήµατα χιλιάδων εργαζοµένων στο Δηµόσιο επιθυµεί να προσφέρει η Ενωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, καθιερώνοντας έναν θεσµό που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε «Συνήγορο του Δηµοσίου Υπαλλήλου».

Βρίσκοντας «ευήκοα ώτα» στην ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Ενωση Αποφοίτων αποφάσισε να υλοποιήσει µια ιδέα που κυκλοφορεί στους κόλπους της εδώ και περίπου 15 χρόνια. Οπως αναφέρει στο «Εθνος» ο πρόεδρος της Ενωσης, Δηµήτρης Κιρµικίρογλου, έχουν ήδη συζητηθεί οι λεπτοµέρειες του εγχειρήµατος µε τη διοικητική ηγεσία του υπουργείου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε και η υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Σε πρώτο στάδιο δηµιουργείται µια δοµή εσωτερική στην Ενωση Αποφοίτων που θα παραλαµβάνει ερωτήµατα πάνω σε θέµατα που απασχολούν όσους πέρασαν από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και υπηρετούν τώρα σε διάφορες δοµές. «Τέτοια ερωτήµατα φθάνουν καθηµερινά στην Ενωση» λέει ο κ. Κιρµικίρογλου: «Αλλος ζητά λύση γιατί δεν µπορεί να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία του, άλλος γιατί ο φορέας στον οποίο υπηρετεί δίνει λιγότερα µόρια από άλλους στους αποφοίτους, άλλος διότι δεν µπορεί να µετέχει στο σύστηµα κινητικότητας διότι η υπηρεσία του δεν έχει ψηφιακό οργανόγραµµα. Σε αυτές και πολλές άλλες περιπτώσεις, κάθε υπάλληλος πρέπει να στείλει ερώτηµα στην υπηρεσία του, εκείνη να το µεταβιβάσει στο αρµόδιο υπουργείο µε το κίνδυνο η όποια απάντηση να φθάσει έπειτα από µήνες, και αφού έχει ταλαιπωρήσει µια ολόκληρη διοικητική δοµή».
Δυσχέρειες και παρενέργειες
Η ανάγκη για έναν πιο ευέλικτο θεσµό αυξάνεται, καθώς παράγεται συνεχώς και περισσότερη «ρυθµιστική ύλη» (νόµοι, διατάξεις, εγκύκλιοι) που συχνά οδηγεί σε ερµηνευτικές δυσχέρειες αλλά και παρενέργειες. Βασικό µέληµα είναι η απόδοση της δέουσας σηµασίας στην υπαλληλική σχέση, δηλαδή στη σχέση του κράτους µε τους υπαλλήλους του, και η εµπέδωση ορισµένων κοινών αξιών-αρχών της διοικητικής δεοντολογίας, η παραβίαση της οποίας θα µπορεί πλέον να επισηµαίνεται και να καταγγέλλεται, επισηµαίνει η Ενωση Αποφοίτων.
Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται περί ακόµη ενός προνοµίου για τους δηµοσίους υπαλλήλους, λέει ο κ. Κιρµικίρογλου, αλλά για µια προσπάθεια να αρθούν δυσλειτουργίες που συχνά εµποδίζουν κάθε µεταρρύθµιση στο ∆ηµόσιο όταν επικρατεί δυσπιστία λόγω αυθαίρετων ενεργειών του παρελθόντος.
Στην πρώτη φάση, ο «Συνήγορος του Αποφοίτου» θα γνωµοδοτεί επί των ερωτηµάτων που θα δέχεται απευθυνόµενος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ενωσης Αποφοίτων. Προτεραιότητα θα δίδεται ασφαλώς σε ζητήµατα συλλογικού ενδιαφέροντος, σε δυσεπίλυτα θέµατα διοικητικού χαρακτήρα, αλλά και σε προτάσεις νοµοθετικών πρωτοβουλιών µε αντικείµενο την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της διοικητικής µηχανής.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();