πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

Προγράμματα επιμόρφωσης για δημοσίους υπαλλήλους - Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής (διαδικασία)

Αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις-απαντήσεις έχει εκδώσει το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΚΔΑΑ) επί της διαδικασίας συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα του ινστιτούτου επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ).

Δείτε αναλυτικά όσα αναφέρονται στον οδηγό:
Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ;
  • Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και σε Ν.Π.Δ.Δ, μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  • Υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Δ.Ε.Κ.Ο.
  • Υπάλληλοι που απασχολούνται σε Ν.Π.Ι.Δ των οποίων τη διοίκηση ορίζει κάποιο Υπουργείο ή άλλος φορέας του Δημοσίου, με συμβάσεις ιδιωτικού ορισμένου χρόνου
  • Ειδικοί Σύμβουλοι Αιρετών που απασχολούνται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  • Μετακλητοί υπάλληλοι (π.χ. Γενικοί Γραμματείς φορέων του Δημοσίου)
  • Εξαιρούνται οι συμβάσεις έργου και οι συμβάσεις stage.
Πως μπορώ να ενημερωθώ για τα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιεί το ΙΝ.ΕΠ;
Από τον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ: www.ekdd.gr/Προγράμματα Επιμόρφωσης/Αναζήτηση Προγραμμάτων
Πως μπορώ να υποβάλλω αίτηση συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα;
Από τον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ: www.ekdd.gr/ Προγράμματα Επιμόρφωσης/Αίτηση Συμμετοχής
Πόσα επιμορφωτικά προγράμματα μπορώ να παρακολουθήσω;
Κάθε υπάλληλος έχει δικαίωμα να υποβάλλει δύο αιτήσεις /εξάμηνο για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και να παρακολουθήσει έως τρία κατ΄ έτος.
Είμαι νεοδιοριζόμενος υπάλληλος. Τι πρέπει να κάνω για να παρακολουθήσω το επιμορφωτικό πρόγραμμα της εισαγωγικής εκπαίδευσης;
Ο νεοδιοριζόμενος υπάλληλος πρέπει να εγγραφεί στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία του ΙΝΕΠ για να αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό και να συμπληρώσει αναλυτικά την καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία». Ύστερα πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία του, ώστε εκείνη να προβεί στο Αίτημα για Εισαγωγική Εκπαίδευση σε συνεννόηση με το Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης του ΙΝΕΠ.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();