ΠΟΕΔΗΝ: Αγωγή αποζημίωσης κατά του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

ΑΘΗΝΑ 21/2/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1309

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας κοινοποιούμε την Αγωγή Αποζημίωσης κατά του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.
Τα χρήματα που θα εκδικαστούν θα δοθούν εξ ολοκλήρου σε Μονάδες Υγείας για την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η ημερομηνία της δικασίμου θα μας γνωστοποιηθεί από το Πρωτοδικείο σε δύο ή τρεις ημέρες.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Αρχεία

Από το Blogger.