πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αναδρομικά 17.018,41 € για τριετίες!

Απόφαση «βόμβα» του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου δικαίωσε πανηγυρικά υπάλληλο του ΟΤΕ που έκανε προσφυγή
Ρεπορτάζ: Νάσος Χατζητσάκος

Δικαστική απόφαση «βόμβα», την οποία παρουσιάζει αποκλειστικά η «δημοκρατία», κρίνει αντισυνταγματικό το γενικευμένο «πάγωμα» και την, επί της ουσίας, συλλήβδην και χωρίς προϋποθέσεις κατάργηση των επιδομάτων προϋπηρεσίας (π.χ. οι λεγόμενες τριετίες) στον ιδιωτικό τομέα από τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 και μετά, σε εφαρμογή του 2ου Μνημονίου.
Ο υπάλληλος που προσέφυγε κατά της ρύθμισης αυτής δικαιώθηκε πανηγυρικά και θα λάβει αναδρομικά 17.018,41 ευρώ, εκ των οποίων τα 7.000 ευρώ πρέπει να του δοθούν άμεσα, πριν δηλαδή από την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο.
Η απόφαση «βόμβα», η οποία ανοίγει τον δρόμο για την υποβολή προσφυγών από μισθωτούς, εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου στις 6 Φεβρουαρίου φέτος. Αφορά την αγωγή που άσκησε εργαζόμενος του ΟΤΕ κατά της απόφασης που έλαβε η επιχείρηση, εφαρμόζοντας την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) της κυβέρνησης Παπαδήμου. Βάσει της ΠΥΣ, η αναπροσαρμογή των επιδομάτων ωρίμανσης «πάγωσε» στις 14 Φεβρουαρίου του 2012 για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα.
Αναστολή
Με τη συγκεκριμένη ΠΥΣ ανεστάλη η μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού στον ΟΤΕ, όπως και σε όλες τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να σταματήσουν από το 2013 η χορήγηση των μισθολογικών βαθμίδων και η αναπροσαρμογή του προβλεπόμενου χρονοεπιδόματος, βάσει των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ) και του Ενιαίου Κανονισμού Προσωπικού του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών.
Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η σχετική διάταξη της ΠΥΣ, βάσει της οποίας «παγώνουν» συνολικά όλα τα επιδόματα προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και μετά, κρίνεται ότι είναι αντισυνταγματική, μεταξύ άλλων, για τους εξής λόγους:
Δεν αποδεικνύονται λόγοι γενικού συμφέροντος για την εφαρμογή της εν λόγω ΠΥΣ, γενικευμένα, σε όλες τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
Δεν δικαιολογούνται «τυφλές» κρατικές παρεμβάσεις στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας γενικά και χωρίς την εξέταση καθεμιάς περίπτωσης ξεχωριστά (για παράδειγμα, από το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης «βόμβα» συμπεραίνεται ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται το ίδιο μια εύρωστη επιχείρηση με μια που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα).
Οταν τα δικαστήρια επιλαμβάνονται ιδιωτικών διαφορών, πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας.
Στην προκειμένη περίπτωση, στον ΟΤΕ, πριν από την εφαρμογή της ΠΥΣ ήδη είχαν συμφωνεί μεσοσταθμικές μειώσεις 23% στις αποδοχές του προσωπικού, ενώ ο οργανισμός ήταν μια εύρωστη επιχείρηση, με υψηλά κερδοφόρους ισολογισμούς.
«Απαγορεύεται» από το Σύνταγμα, όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Ειρηνοδικείου, «η ρύθμιση από τον νομοθέτη κατ' αποκλειστικό τρόπο όρων εργασίας και ζητημάτων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και συνακόλουθα η αφαίρεσή τους από την ύλη της συλλογικής αυτονομίας, που αποτελεί περιεχόμενο της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Είναι επιτρεπτοί μόνο όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου και γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος». Στην προκειμένη, με βάση την κρίση του δικαστηρίου, «η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται». Η ρύθμιση της εν λόγω ΠΥΣ, κατά το δικαστήριο, «εισάγει καταρχήν περιορισμό των προστατευόμενων από το Σύνταγμα εργασιακών δικαιωμάτων».
----
Ανοίγει ο δρόμος για νέο κύμα διεκδικήσεων από τους εργαζομένους
Αφετηρία για ένα νέο κύμα προσφυγών, αυτή τη φορά από μισθωτούς, δηλαδή από εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι σταμάτησαν να λαμβάνουν επιδόματα προϋπηρεσίας μετά τις 14 Φεβρουαρίου του 2012, δύναται να αποτελέσει η δικαστική απόφαση που έκρινε αντισυνταγματική την ΠΥΣ με την οποία «πάγωσαν» και επί της ουσίας καταργήθηκαν.
Με βάση την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης Παπαδήμου, σε εφαρμογή του 2ου Μνημονίου, καθορίστηκε ότι οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας (όπως τα επιδόματα ωρίμανσης, διετίας, τριετίας, πενταετίας και τα χρονοεπιδόματα) «καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους, και ισχύουν για τη συμπληρωθείσα υπηρεσία τη 14η Φεβρουαρίου του 2012».
Κατάργηση
Στο ίδιο πλαίσιο, η ΠΥΣ επέβαλε την αναστολή της προσαύξησης των επιδομάτων αυτών -και συγκεκριμένα για χρόνο που είχε διανυθεί μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου 2012- «έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%».
Παράλληλα, με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου κατήργησε επί της ουσίας τη χορήγηση αυτών των επιδομάτων για όποια προϋπηρεσία συμπληρώνεται μετά τις 14 Φεβρουαρίου του 2012.
Το δεδομένο αυτό ισχύει μέχρι σήμερα, βάσει των μεταμνημονιακών υποχρεώσεων. Για τον λόγο αυτόν, οι χαμηλόμισθοι, για παράδειγμα, πέραν της πρόσφατης αύξησης (από την 1η Φεβρουαρίου 2019 και μετά) του κατώτατου μισθού από τα 586 στα 650 ευρώ τον μήνα, μεικτά, δεν δικαιούνται επίδομα τριετίας για προϋπηρεσία που έχουν διανύσει μετά τις 14 Φεβρουαρίου του 2012. Αντίστοιχα δεδομένα ισχύουν για όλους τους μισθωτούς, ανεξαρτήτως μισθού. Πλέον, με βάση το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, ανοίγει ο δρόμος για να προσφύγουν δικαστικά και να διεκδικήσουν αναδρομικά την καταβολή των επιδομάτων προϋπηρεσίας και των σχετικών προσαυξήσεων για τους μισθωτούς και δη για όσους εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες παρουσίασαν κερδοφορία μέσα στα χρόνια της κρίσης και των Μνημονίων.
Ο υπάλληλος του ΟΤΕ που δικαιώθηκε από το Ειρηνοδικείο δικαιούται να λάβει 17.018,41 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Παρότι ασκήθηκε έφεση, 7.000 ευρώ θα φτάσουν άμεσα στα χέρια του, δεδομένου ότι το δικαστήριο έκρινε ότι για το ποσό αυτό η απόφαση είναι «προσωρινά εκτελεστή».
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();