πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Πανελλαδική σύσκεψη για την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου στους Δήμους

Με ανακοίνωσή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ, κάνει γνωστό πως θα πραγματοποιηθεί Πανελλαδική Σύσκεψη των υπευθύνων όλων των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, αλλά και των Μελών των Δ.Σ. των Συλλόγων-Μελών της ΠΟΕ-ΟΤΑ, την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, στις 9.30 το πρωί, στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» με αφορμή την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου δαπανών των Δήμων από την 1η Ιανουαρίου 2019 και τη μεταφορά  της ευθύνης “ελέγχου” νομιμότητας και ορθότητας των δαπανών στις  Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Από την 1 Ιανουαρίου 2019, σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων (άρθρο 31 του Ν.4270/2014 και άρθρο 10, παρ.10 του Ν.4337/2015) καταργήθηκε ο Προληπτικός Έλεγχος των Δαπανών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και η ευθύνη για την νομιμότητα και ορθότητα των δαπανών βαρύνει αποκλειστικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
Σύμφωνα με την ισχύουσα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 Νομοθεσία, στα πλεονεκτήματα του Προληπτικού Ελέγχου συγκαταλέγεται το γεγονός ότι, ο σχετικός έλεγχος διενεργείτο επί των εκδοθέντων τίτλων πληρωμής και πριν την εξόφληση αυτών. Αν μια ελεγχόμενη δαπάνη έχει κριθεί ως σύννομη, με την έκδοση της Πράξης άρνησης θεώρησης η δαπάνη αυτή δεν μπορούσε πλέον να εκτελεσθεί (πληρωθεί) και καμία ευθύνη δεν θα βάρυνε τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
Σύμφωνα με την ισχύουσα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 Νομοθεσία, ο Προληπτικός Έλεγχος Δαπανών σε αντίθεση με τον Κατασταλτικό ήταν:
  • Επίκαιρος, γιατί πραγματοποιείται πριν την εκταμίευση του Δημοτικού χρήματος.
  • Αποτελεσματικός, γιατί καθιστά ανενεργό εντολή πληρωμής με την οποία εντέλλεται μη νόμιμη δαπάνη.
  • Εγγυητής της κανονικότητας και της νομιμότητας των δαπανών.
Πλέον, κύριος υπεύθυνος για τον έλεγχο της δαπάνης καθίσταται ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 69Γ του Ν.4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.8 του Ν.4337/2015 και ο έλεγχος που διενεργεί συνίσταται σε:
– Έλεγχος Νομιμότητας.
– Έλεγχος Κανονικότητας.
– Έλεγχος Εγκυρότητας (ή ουσιαστικός έλεγχος).
Και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (άρθρο 204) θα φέρουν το κύριο βάρος της ευθύνης, καθώς η κυβέρνηση έβγαλε από το κάδρο τους αιρετούς, απαλλάσσοντας τους από κάθε ευθύνη. Το νέο Νομοθετικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με την δαιδαλώδη γραφειοκρατική πολυνομία, θα έχουν ως άμεσο επακόλουθο τις Πειθαρχικές και Ποινικές ευθύνες να τις επωμιστούν οι εργαζόμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., οι οποίες θα είναι πέρα από κάθε πλαίσιο και όριο διαχείρισης, ευθύνης και εργασιακής απόδοσης τους.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:1121/8-11-2018 έγγραφο της προς τους αρμόδιους Υπουργούς (Εσωτερικών και Οικονομικών) ζητούσε:
  • Την άμεση κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 204 του Ν.4555/2018 με τις οποίες οι αιρετοί απαλλάσσονται κάθε ευθύνης των διαδικασιών εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και την έναρξη διαβούλευσης μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., για την δημιουργία, ρύθμιση και εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου και ουσιαστικά λειτουργικού και αποδοτικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
  • Την πλήρη απαλλαγή των εργαζομένων των Οικονομικών Υπηρεσιών από κάθε Πειθαρχική ή Ποινική ευθύνη σχετική με την Οικονομική Διαχείριση και την εφαρμογή της μόνο σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται Βαριά Αμέλεια ή Δόλος, όπως ισχύει και για τους Αιρετούς.
  • Την επαναφορά από την 1η Ιανουαρίου 2019 του Προληπτικού Ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
  • Την κατάργηση δημιουργίας και λειτουργίας των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στους νέους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
Επειδή μέχρι σήμερα οι πάντες δείχνουν προκλητική αδιαφορία και σε καμία ενέργεια δεν έχουν προβεί, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής κατάστασης και για την προστασία των εργαζομένων αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και μετά τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου 2019 και 5 Μαρτίου 2019 αποφάσισε:
– Την πραγματοποίηση Πανελλαδικής Σύσκεψης των υπευθύνων όλων των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, αλλά και των Μελών των Δ.Σ. των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, στις 9.30 το πρωί στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μιχ. Βόδα 6-Αθήνα), όπου θα υπάρξει εκτίμηση της κατάστασης και κλιμάκωση των αντιδράσεων μας.
Επειδή όλη αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με την συνεχή και καθημερινή αποδυνάμωση των υπηρεσιών μας δυσχεραίνει περαιτέρω την ομαλή λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά  δηλώνουμε αποφασισμένοι να μην το επιτρέψουμε.»
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();