πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019

Εγκύκλιος για Μεσοπρόθεσμο 2020-2023 σε Δήμους-Περιφέρειες

Εγκύκλιο απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών  σε Δήμους,  Περιφέρειες,  νομικά πρόσωπα της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, αλλά και στην ΚΕΔΕ,  ΠΕΔ και την ΕΝΠΕ που αφορά την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) των ετών 2020 έως και 2023 και έπεται της εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη, για το ΜΠΔΣ 2020-2023, που, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι
«η Χώρα έχει δεσμευθεί στην υλοποίηση συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων για την περίοδο 2019-2022, οι οποίοι προβλέπουν την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης σε όρους  Ενισχυμένης Εποπτείας».

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();