πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Παρατείνεται μέχρι 30 Απριλίου το Πόθεν Εσχες

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων των αιρετών.
Η παράταση δίνεται με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας με τίτλο «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία ΕΕ 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση χρήση και αποκάλυψη τους EEL 157 της 15.06.2016 Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κι άλλες διατάξεις.
Με την πρώτη τροποποίηση εισάγεται παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων και ικανοποιείται το αίτημα που υπέβαλαν Δικαστικές Ενώσεις και ακολούθως άλλοι φορείς υπόχρεων προσώπων επικαλούμενοι δυσχέρειες κατά την συγκέντρωση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Με την δεύτερη τροποποίηση παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής καταχωρήσεις των καταστάσεων υπόχρεων έτους 2019 (χρήση 2018) και καθίσταται έτσι εφικτή ηλεκτρονική ανάρτηση αυτών ύστερα από αίτημα όλων των οργάνων ελέγχου τα οποία διαπίστωσαν περιπτώσεις μη ανάρτησης των σχετικών καταστάσεων υπόχρεων από τους αρμόδιους φορείς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας μετά την πάροδο της οποίας δεν ήταν τεχνικά εφικτή η Ηλεκτρονική καταχώρηση τους.
Η Προθεσμία παρατείνεται μέχρι 30 Απριλίου 2019.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();