πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Προκήρυξη 3Κ/2018: Αλλαγή κανόνων στο “παρά πέντε” για υποψήφιους

Διάφορες ευτράπελες καταστάσεις αποκαλύπτουν καθημερινά όσοι ασχολούνται με την κατάρτιση των οριστικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. της προκήρυξης 3Κ/2018 για την πλήρωση κενών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α.
Πέραν των πολλών περιπτώσεων στις οποίες ανακαλύπτεται ότι υποψήφιοι έχουν κάνει ψευδείς δηλώσεις, συμπληρώνοντας πεδία της αίτησής τους που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά προσόντα ή χαρακτηριστικά τους, έχουν έρθει στο φως και περιπτώσεις τεχνικά άρτιων μεν αιτήσεων, οι οποίες όμως δίνουν σε υποψηφίους τη δυνατότητα να απασχοληθούν με ειδικότητες, για τις οποίες στην πραγματικότητα δεν έχουν τα φυσικά προσόντα.

Επί παραδείγματι πληροφορίες του epoli.gr αποκαλύπτουν ότι με βάση την προκήρυξη 3Κ/2018 θα περιληφθεί στους οριστικούς πίνακες των επιτυχόντων υποψήφιος, ο οποίος θα προσληφθεί ως οδηγός απορριμματοφόρου, παρά το γεγονός ότι έχει σοβαρότατο πρόβλημα όρασης, το οποίο δεν του επιτρέπει (πλέον) να οδηγά αυτοκίνητο. Παρομοίως, όπως μαθαίνουμε, αναμένεται να προσληφθεί ως εργάτης καθαριότητας υποψήφιος, ο οποίος έχει σοβαρά κινητικά προβλήματα που δεν του επιτρέπουν να κινείται!
Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, όπως και σε πολλές άλλες, που θα γίνουν γνωστές τον επόμενο καιρό με τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018, οι υποψήφιοι συμπλήρωσαν σωστά τις αιτήσεις τους και δεν υπέπεσαν σε κάποιο σφάλμα, ούτε έκαναν αναληθείς δηλώσεις.
Η προκήρυξη, όπως δημοσιεύθηκε, δεν περιείχε κάποια διάταξη που να δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθούν, εκτός από τα γενικά προσόντα και oι προϋποθέσεις που θέτει ο Α.Σ.Ε.Π. και η ειδική μοριοδότηση που καθιέρωνε ο ν. 44792017, επιπλέον και η φυσική ικανότητα του κάθε επιτυχόντος να εκτελέσει την εργασία που αντιστοιχεί στην ειδικότητα για την οποία αυτός εξέφραζε ενδιαφέρον. Πολύ περισσότερο δεν υπήρχε πρόβλεψη ώστε τα τυπικά προσόντα να είναι επικαιροποιημένα, όπως στην περίπτωση του οδηγού με πρόβλημα όρασης, ο οποίος προφανώς είχε λάβει την άδεια οδήγησης, που προβλεπόταν από την προκήρυξη ως τυπικό προσόν, σε χρόνο προγενέστερο της εμφάνισης του προβλήματος όρασης.
Το ερώτημα που ανακύπτει είναι το εξής: Τι θα γίνει με τους επιτυχόντες υποψηφίους, οι οποίοι για πρακτικούς λόγους δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία και καθήκοντα με τις ειδικότητες για τις οποίες επιλέχθηκαν; Θα προσληφθούν κανονικά με την ανάρτηση των πινάκων ή θα ακολουθηθεί κάποια άλλη διαδικασία;
Στο ά. 14 παρ. 6 περ. γ’ του ν. 2190/1994, δηλαδή στον ιδρυτικό νόμο του Α.Σ.Ε.Π., προβλέπεται ότι μεταξύ των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά θα πρέπει να προβλέπεται ότι ένα ποσοστό της τάξης του 10% των θέσεων αυτών θα καλύπτονται από πρόσωπα που έχουν πιστοποιημένη αναπηρία ποσοστού μεγαλύτερου του 50%. Στη βάση αυτής της διάταξη κινήθηκε η προκήρυξη 3Κ/2018 με τα ανωτέρω ανεδαφικά αποτελέσματα, όμως, για κάποιες κατηγορίες ειδικοτήτων.
Τα προβλήματα που δημιουργούνται έρχεται να επιλύσει το ά. 84 του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε την Τρίτη 21.03.2019. Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι για συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. δεν εφαρμόζεται η πρόβλεψη του ανωτέρω άρθρου του ν. 2190/1994 και δεν ισχύει η ποσόστωση του 10% για κατηγορίες ατόμων με αναπηρία. Ειδικά για τις κατηγορίες αυτές αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα καθορίζει ποιες παθήσεις είναι συμβατές με αυτές τις ειδικότητες και μόνο μεταξύ όσων πάσχουν από κάποια από αυτές τις παθήσεις θα ισχύει η ποσόστωση του 10%. Με τον τρόπο αυτό όσοι πάσχουν από παθήσεις οι οποίες δεν θα προβλεφθούν ως συμβατές με τις ως άνω ειδικότητες αυτόματα θα αποκλεισθούν από την κατάληψη κάποιας αντίστοιχης θέσης.
Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί μετά από την ανωτέρω νομοθετική παρέμβαση -η οποία ασφαλώς κινείται στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού των διατάξεων της προκήρυξης 3Κ/2018 στο μέτρο που δεν θα αποκλείσει αναιτιολόγητα παθήσεις οι οποίες επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων συγκεκριμένων ειδικοτήτων- είναι τι θα γίνει με όσους αιτήθηκαν την κατάληψη μίας θέσης με ειδικότητα για την οποία η πάθησή τους θα κριθεί ότι δεν είναι συμβατή. Αυτοί θα αποκλειστούν αυτόματα από την διεκδίκηση της θέσης στη βάση της μεταγενέστερης νομοθετικής ρύθμισης; Η λύση αυτή παρίσταται άδικη, καθότι φαίνεται να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού την ώρα που το παιχνίδι κοντεύει να τελειώσει. Αντίθετα, πολύ πιο δίκαιη μοιάζει μία λύση με την οποία κάποιος που πάσχει από πάθηση, η οποία εκ των υστέρων θα κριθεί ως μη συμβατή με την ειδικότητα της θέσης που πέτυχε να καταλάβει, θα προσληφθεί από τον φορέα που προκήρυξε τη θέση και αυτόματα θα μεταταχθεί σε άλλη θέση και ειδικότητα, συμβατή με την πάθησή του.          
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();