πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Έγγραφο-«βόμβα» του Συνήγορου του Πολίτη


Η Ανεξάρτητη Αρχή καλεί σε αυστηρό τόνο την κυβέρνηση
να γνωστοποιήσει άμεσα σε όλους τους συνταξιούχους:
α.την «αναπροσαμοσμένη» (μετά τον επανυπολογισμό) σύνταξη
β.το ύψος της προσωπικής διαφοράς κάθε συνταξιούχου
Ιδού το αποκαλυπτικό έγγραφο

Ι. Έγγραφο-«βόμβα του Συνήγορου του Πολίτη αποκαλύπτει σήμερα η ΕΝΥΠΕΚΚ, σύμφωνα με το οποίο η Ανεξάρτητη Αρχή καλεί, σε αυστηρό τόνο, την κυβέρνηση και τον ΕΦΚΑ να γνωστοποιήσει σε όλους τους συνταξιούχους:
α.την αναπροσαρμοσμένη σύνταξη, μετά δηλαδή τον επανυπολογισμό  σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου  (άρθρα 14 και 33 για τις κύριες και άρθρο 96 για τις επικουρικές του ν. 4387/2016) και
β.το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει για κάθε συνταξιούχο μετά τον επανυπολογισμό είτε αυτή είναι «θετική» είτε είναι αρνητική.
ΙΙ. Τη συνδρομή του Συνήγορου του Πολίτη, Ανεξάρτητης Αρχής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 103 (παρ. 9) του Συντάγματος και του ν. 3094/2003, είχε ζητήσει ο συνταξιούχος Απόστολος Καραπιδάκης διαμαρτυρόμενος επειδή ο ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ δεν του χορηγούν (μετά από αίτηση που είχε καταθέσει) τη νέα συνταξιοδοτική του πράξη μετά τον επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή της κύριας και επικουρικής του σύνταξης, όπως ρητά ορίζει ο νόμος Κατρούγκαλου για την κύρια σύνταξη (άρθρα 14 και 33 ν. 4387/2016) και την επικουρική σύνταξη (άρθρο 96 ν. 4387/2016).
Με το απαντητικό έγγραφο-«βόμβα» που αποκαλύπτουμε σήμερα, η Ανεξάρτητη Αρχή καλεί –και μάλιστα σε αυστηρό μάλιστα τόνο- την κυβέρνηση,  τον ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ να ενημερώσει άμεσα τον εν λόγω συνταξιούχο για τον επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής επικουρικής του σύνταξης (εκκρεμεί αίτηση και για την κύρια σύνταξη).
Ειδικότερα στο υπ’αριθ.πρωτ. 243102/10046/2019 έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη αναφέρεται επί λέξει ότι: «…η πλήρης και ακριβής ενημέρωση των πολιτών για το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τις αιτίες –δηλαδή το νομοθετικό έρεισμα- των περικοπών επί της σύνταξης που λαμβάνουν, επιβάλλεται από τις συνταγματικές αρχές του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου, αλλά και από τη φύση της έννομης σχέσης κοινωνικής ασφάλισης ως ενοχής δημοσίου δικαίου. Έτσι, εκτός από την κύρια υποχρέωση του ασφαλιστικού φορέα που είναι η εκπλήρωση των προβλεπόμενων παροχών, γεννώνται και παρεπόμενες, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση ενημέρωσης του ασφαλισμένου επί των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του».
Εξάλλου το αποκαλυπτικό αυτό έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής καταλήγει αναφέροντας ότι: «Ως εκ τούτου, η Αρχή εκτιμά ότι, ενόψει των ανωτέρω δεδομένων, είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, να εξεταστεί η αίτηση του αναφερόμενου και να του χορηγηθεί πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη απάντηση της Υπηρεσίας σας. Συγκεκριμένα, να απαντηθεί αιτιολογημένα και να παρασχεθεί εντός του συντομότερου δυνατού χρόνου αναλυτική ενημέρωση ως προς τον τρόπο αναπροσαρμογής της επικουρικής σύνταξης. Ιδίως πώς εφαρμόστηκε το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 και η υπουργική απόφαση 25909/470/ΦΕΚ Β 1605/7.6.2016 στην σύνταξη του συγκεκριμένου συνταξιούχου, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της ορθότητας αυτού του υπολογισμού, ενημερώνοντας τον Συνήγορο του Πολίτη. Επισημαίνεται ότι, εάν οι αιτήσεις του αναφερόμενου έχουν διαβιβαστεί σε άλλη, κεντρική υπηρεσία (λ.χ. ΕΤΕΑΕΠ) παρακαλούμε να ενημερώσετε τον αναφερόμενο και τον Συνήγορο του Πολίτη.».
Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση,  τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ να συμμορφωθούν άμεσα με το ανωτέρω έγγραφο.
Καλεί επίσης τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ να ενημερώσουν άμεσα κάθε συνταξιούχο για την «αναπροσαρμοσμένη» (επανυπολογισμένη) σύνταξή τους, για τον τρόπο υπολογισμού της, καθώς  και για το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει, είτε αυτή είναι θετική είτε είναι αρνητική.
Η γνωστοποίηση αυτή  επιβάλλεται προκειμένου οι συνταξιούχοι που έχουν ενστάσεις αναφορικά με τον θεσμό του επανυπολογισμού ή με το ύψος της προσωπικής διαφοράς να ασκήσουν τα κατά νόμο δικαιώματά τους.
Ιδού το έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();