πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 15 Απριλίου 2019

Σημαντική απόφαση του ΕλΣυν για το επίδομα θέσης ευθύνης στους ΟΤΑ

Με την υπ’ αριθμ. 158/2018 πράξη του το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ζήτημα διαφωνίας σχετικά με τη νομιμότητα δαπάνης μεταξύ Δήμου και Υπηρεσίας Επιτρόπου, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr
Στην εν λόγω περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου αρνήθηκε να θεωρήσει χρηματικό ένταλμα που αφορούσε στην πληρωμή επιδόματος θέσης ευθύνης σε αναπληρωτή προϊστάμενο τμήματος του Δήμου.
Το σκεπτικό πίσω από την άρνηση σχετιζόταν με το γεγονός ότι ο Δήμος όφειλε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να είχε προκηρύξει τις θέσεις των προϊσταμένων των υπηρεσιακών του δομών, πράγμα το οποίο, όμως, δεν έκανε, αρκούμενος απλώς στην κάλυψη των θέσεων ευθύνης με αναπληρωτές προϊσταμένους.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση του epoli.gr το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που κλήθηκε να επιλύσει τη διαφωνία, έκρινε ότι, είναι νόμιμη η δαπάνη και συνεπώς θα πρέπει να καταβληθεί στον αναπληρωτή προϊστάμενο το επίδομα θέσης ευθύνης, αφού προέβη στις ακόλουθες σκέψεις και αφού έλαβε υπόψη του τα εξής:
(α) Ότι κατ’ αρχήν προβλέπεται από το Νόμο η διαδικασία αναπλήρωσης για τις περιπτώσεις κένωσης θέσης προϊσταμένου, δηλαδή ότι η διαδικασία της αναπλήρωσης είναι νόμιμη στο πλαίσιο και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Νόμο.
(β) Ότι στην προκειμένη περίπτωση τηρήθηκαν όσα αναφέρονται στο Νόμο σχετικά με τη διαδικασία της αναπλήρωσης, δηλαδή επιλέχθηκε ο αναπληρωτής προϊστάμενος και δικαιούχος του χρηματικού εντάλματος με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στο Νόμο.
(γ) Ότι η καθυστέρηση στην επιλογή προϊσταμένων οφείλεται σε διαδικαστικά κωλύματα, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
(δ) Ότι, τέλος, το χρονικό διάστημα της αναπλήρωση δεν είναι ιδιαίτερα μακρό, με άλλα λόγια ότι οι επίμαχες θέσεις ευθύνης δεν έχουν καλυφθεί επί μακρό χρόνο με αναπληρωτές ή, αλλιώς, ότι ο Δήμος δεν λειτουργεί επί πολύ χρόνο με αναπληρωτές προϊσταμένους οργανικών μονάδων.
Με βάση τις ανωτέρω σκέψεις το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε ότι, η δημοσιονομική δαπάνη που αφορά στην καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης σε αναπληρωτές προϊσταμένους είναι νόμιμη. Επισήμανε, όμως, ότι η περί νομιμότητας κρίση βασίζεται στη σκέψη ότι, η αναπλήρωση δεν έχει διαρκέσει για χρονικό διάστημα πέραν του ευλόγου, αλλά και ότι ο Δήμος θα πρέπει να φροντίσει άμεσα, ώστε να προκηρυχθεί η κάλυψη των θέσεων ευθύνης.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();