πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 25 Απριλίου 2019

Πώς θα αναγνωρίζονται τα χαμένα ένσημα για σύνταξη

Απλουστεύεται η διαδικασία αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης  για τους μισθωτούς που έχουν χάσει τα βιβλιάρια ενσήμων και θέλουν να βγουν στη σύνταξη.
Επιδιώκοντας να τους διευκολύνει και να μειώσει το χρόνο διεκπεραίωσης αιτήσεων συνταξιοδότησης και απονομής συντάξεων, ο ΕΦΚΑ υιοθέτησε νέα, απλή διαδικασία προκαθορισμένων βημάτων, χωρίς άσκοπες και πολύπλοκες γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Εξέδωσε μάλιστα σχετική εγκύκλιο, που θα αποτελέσει οδηγό για τις υπηρεσίες του και τους ασφαλισμένους.

Η εγκύκλιος αφορά αναγνώριση ασφαλιστικού χρόνου μέχρι και το 2001,  από ασφαλισμένους που έχουν χάσει το βιβλιάριο ενσήμων. Για το 2002 και εντεύθεν δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς από τότε τα ένσημα μισθωτών είναι μηχανογραφημένα.
Με τη νέα διαδικασία δεν χρειάζεται να υποβληθεί  αίτημα αναγνώρισης χρόνου με υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου (ΥΔΑΑΒ), εάν ο χρόνος έως και το 2001 είναι ανακεφαλαιωμένος σε ηλεκτρονική εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ.
  Συστατικό στοιχείο του συνταξιοδοτικού φακέλου και αναγκαίο δικαιολογητικό για την έκδοση απόφασηςαποτελεί.το ασφαλιστικό βιβλιάριο. Είναι αποδεικτικό μέσο του χρόνου ασφάλισης, καθώς και της καταβολής εισφορών δια των επικολλημένων ενσήμων.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε περίπτωση που το βιβλιάριο χαθεί, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
- Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται χρόνος ασφάλισης έως 31/12/2001 για τον οποίο δεν υπάρχουν ασφαλιστικά στοιχεία (ΔΑΤΕ), αναζητείται ο χρόνος στην εφαρμογή «Λογαριασμοί Ασφαλισμένων» της ΗΔΙΚΑ.
- Εάν ο χρόνος προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, λαμβάνεται υπόψη, χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί αίτημα αναγνώρισης.
- Εάν ο χρόνος δεν προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, υποβάλλεται αίτημα αναγνώρισης στην Υπηρεσία Συντάξεων (και όχι στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας).
- Κατά την παραλαβή του αιτήματος αναζητείται βιβλιάριο υγείας της επίμαχης χρονικής περιόδου.
- Εν συνεχεία ο ΕΦΚΑ διαβιβάζει το αίτημα δια της υπηρεσίας συντάξεων στα υποκαταστήματα του τόπου απασχόλησης του αιτούντος
- Μετά την έκδοση απόφασης, το υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης θα την κοινοποιεί στον ασφαλισμένο και στην Υπηρεσία Συντάξεων όπου είχε υποβληθεί το αίτημα.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();