Τι ισχύει με ασφαλιστικές κρατήσεις της προσωπικής διαφοράς υπαλλήλων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου

Έγγραφο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου προς τον ΕΦΚΑ, με θέμα «Σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ.1 του ν. 4354/2015, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου», σε απάντηση της από 1.11.2018 ηλεκτρονικής αναφοράς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με το παραπάνω θέμα, ξεκαθαρίζει το ισχύον καθεστώς.


Από το Blogger.