πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

Έκτακτες συμβάσεις ΙΔΟΧ στους Δήμους: “Όχι” του ΕλΣυν στην πληρωμή συμβασιούχων

Όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, όλο και πιο πολλοί Δήμοι προγραμματίζουν και πραγματοποιούν προσλήψεις εποχικών εργαζομένων, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες, επείγουσες και εποχιακές ανάγκες τους, που προκύπτουν αυτήν την περίοδο (π.χ. ναυαγοσώστες, εργαζόμενοι στην πυροπροστασία, σε κατασκηνώσεις κ.λπ). Μάλιστα οι προσλήψεις αυτών των κατηγοριών εργαζομένων -οι γνωστοί και ως «δίμηνοι»- έχουν εξαιρεθεί με υπουργική απόφαση από την αναστολή προσλήψεων λόγω των Δημοτικών Εκλογών, όπως πρώτο το epoli.gr είχε γράψει.

Αν και η πρόσληψη των ανωτέρω κατηγοριών εργαζομένων είναι εξαιρετικά συνηθισμένη, καθώς η πλειοψηφία των Δήμων της χώρας καλύπτει με αυτό τον τρόπο τις σχετικές ανάγκες, ελλείψει μόνιμου προσωπικού αυτών των κατηγοριών, εντούτοις πρόσφατες περιπτώσεις, στις οποίες δεν θεωρήθηκαν από τις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου χρηματικά εντάλματα πληρωμής εποχικών εργαζομένων, δείχνουν ότι, τα όργανα και οι υπηρεσίες των Δήμων πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν καταρτίζουν αυτές τις συμβάσεις εργασίας.
Για παράδειγμα - όπως αποκαλύπτει σήμερα το epoli.gr - προσφάτως το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλήθηκε να κρίνει αν πρέπει να θεωρηθεί η πληρωμή του μισθού εποχιακών εργαζομένων με δίμηνες έως τετράμηνες συμβάσεις εργασίας σε παιδικούς σταθμούς Δήμου ενόψει του γεγονότος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Δήμου που αποφάσισε την πρόσληψή τους, δεν είχε αιτιολογήσει επαρκώς την απόφασή του. Με απλά λόγια, το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να αιτιολογήσει τις προσλήψεις, είχε επικαλεστεί απλώς την ύπαρξη έλλειψης προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου και το αυξημένο ενδιαφέρον των δημοτών για τις υπηρεσίες των παιδικών σταθμών, καθώς και την συνακόλουθη ύπαρξη αυξημένων αναγκών. Με αυτές τις αιτιολογίες, οι οποίες δεν υποστηρίζονταν από περαιτέρω στοιχεία που να τις θεμελιώνουν προχώρησε σε προλήψεις. Η Υπηρεσία Επιτρόπου, όμως, έκρινε ότι, οι αιτιολογίες αυτές είναι αόριστες και ως εκ τούτου δεν επέτρεψε την πληρωμή των συμβασιούχων. Την ίδια κρίση διατύπωσε και το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο, όμως, εν τέλει επέτρεψε την πληρωμή, θεωρώντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του συγκεκριμένου Δήμου πίστευε ευλόγως ότι η αιτιολογία που επικαλέστηκε αρκούσε για την πραγματοποίηση των προσλήψεων.
Άλλοι, όμως, εποχικοί συμβασιούχοι, σε άλλο Δήμο, δεν ήταν τόσο τυχεροί. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ του epoli.gr στην περίπτωσή τους το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι, οι ανάγκες για τις οποίες προσλήφθηκαν δεν ήταν έκτακτες και ότι μπορούσαν να προβλεφθούν και να καλυφθούν από το μόνιμο προσωπικό του Δήμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι «απλήρωτοι» συμβασιούχοι ήταν οδηγοί βαρέων οχημάτων και εργάτες, οι οποίοι προσλήφθηκαν προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες αποψίλωσης κάποιου Δήμου στο πλαίσιο μέτρων πυρασφάλειας. Τόσο η Υπηρεσία Επιτρόπου όσο και το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκριναν ότι ένας καλός προγραμματισμός και η απασχόληση του μόνιμου προσωπικού του Δήμου επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών αυτών και ως εκ τούτου ότι οι έκτακτες προσλήψεις προσωπικού δεν ήταν απαραίτητες. Έτσι οι εργαζόμενοι αυτοί παρέμειναν απλήρωτοι και το μόνο που τους μένει είναι να διεκδικήσουν δικαστικώς τα δεδουλευμένα τους.     
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();