πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

Δημόσιο: Τι εκλογικές άδειες δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι -Τι συμβαίνει με τις κανονικές

Ειδική εκλογική άδεια, που κυμαίνεται από μία έως τρεις εργάσιμες ημέρες, δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι προκειμένου να μετακινηθούν προς τον τόπο όπου ψηφίζουν στις επικείμενες αυτοδιοικητικές και ευρωπαϊκές εκλογές. Οι εκλογικές άδειες δεν συνυπολογίζονται στον χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι, διευκρινίζει εγκύκλιος που εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σύμφωνα με την οποία:

Α. Σε όσους υπάλληλους εργάζονται πενθήμερο προβλέπεται άδεια:
■ μίας εργάσιμης ημέρας εάν απαιτείται μετακίνηση σε απόσταση μεταξύ 200-400 χλμ.
■ δυο εργάσιμων ημερών για απόσταση άνω των 400 χλμ.

Β. Σε όσους υπαλλήλους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας προβλέπεται άδεια:
■ μίας εργάσιμης ημέρας, εάν απαιτείται να μετακινηθούν σε απόσταση 100-200 χλμ.
■ δυο εργάσιμων ημερών για απόσταση 200-400 χλμ.
■ τριών εργάσιμων ημερών για απόσταση μεγαλύτερη των 400 χλμ.

Για όσους απαιτείται να μετακινηθούν σε νησιά προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, ο αριθμός των ημερών άδειας θα εξετάζεται κατά περίπτωση «χωρίς η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες», αναφέρει η εγκύκλιος. Ο,τι ισχύσει στις εκλογές της 26ης Μαΐου θα ισχύσει και για τυχόν επαναληπτικές εκλογές, σε Δήμους και Περιφέρειες, την 2η Ιουνίου.

Ακόμη, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι σε υπηρεσίες στις οποίες, λόγω της αποστολής και λειτουργίας τους, δύνανται να υπάρξουν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, λιμένες κ.λπ.) «η χρήση της παρεχόμενης εκλογικής άδειας θα πρέπει να γίνει με απόλυτη φειδώ όσον αφορά τον αριθμό των ημερών».
Κανονικές άδειες
Νωρίτερα, η υπουργός έχει στείλει τους φορείς του δημοσίου εγκύκλιο με θέμα «Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών κατά τη διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των Ευρωεκλογών».
Όσον αφορά στη χορήγηση κανονικών αδειών στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αναφέρονται τα εξής:
  • Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές: Σύμφωνα με τις διατάξεις της εκλογικής διαδικασίας, δεν προβλέπεται αναστολή των κανονικών αδειών των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών της Χώρας.
  • Ευρωεκλογές: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4255/2014, δύνανται, με απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να τεθούν σε εφαρμογή οι περί ανακλήσεως και απαγορεύσεως χορήγησης κανονικών αδειών διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (άρθρο 106 Π.Δ. 26/2012) στις εκλογές των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενόψει της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν κρίνεται σκόπιμη η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία να θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις του ισχύοντος, για τις βουλευτικές εκλογές, άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών δεν εμπλέκεται στην προετοιμασία και διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Συνεπώς, δεν θα ισχύσει για τις προσεχείς ευρωεκλογές η ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών. Στο πλαίσιο αυτό, οι κανονικές άδειες απουσίας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα χορηγούνται λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες εκάστου φορέα, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();