ΥΠΕΣ: Επισημάνσεις για τα απορριμματοφόρα των Δήμων (εγκύκλιος)

Έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών -εγκύκλιος του ΥΠΕΣ ενημερώνει ότι απορριμματοφόρα οχήματα με ΜΑΜΦΟ άνω των 3,5 τόνων που ανήκουν σε Δήμους και διενεργούν κατ’ οίκον συλλογή, μεταφορά και διάθεση οικιακών απορριμμάτων, πρέπει να φέρουν συσκευή ταχογράφου.

Συνεπώς κατά τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ πρέπει να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο καλής λειτουργίας τους.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Από το Blogger.