πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή - Αιφνιδιαστική εξέλιξη - Αντίδραση της ΚΕΔΕ

Τη διαφωνία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αιφνιδιαστική κίνηση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να εφαρμόσει τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση στο σύνολο των Δήμων της χώρας, εντάσσοντας και τους τελευταίους 27 Δήμους για το σχολικό έτος 2020-2021, εκφράζει με επιστολή του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης. [Επισυνάπτεται]
Ο κ. Πατούλης επισημαίνει στην επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Κ. Γαβρόγλου ότι η ΚΕΔΕ, εκφράζοντας το σύνολο της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, εξ’ αρχής αντέδρασε στο ζήτημα της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα για τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα επιφέρει η εφαρμογή της, σε χιλιάδες οικογένειες, παιδιά και εργαζόμενους.

Στη συνέχεια υπογραμμίζει ότι σε «καμία χώρα της Ε.Ε. δεν υφίσταται υποχρεωτική φοίτηση στα Νηπιαγωγεία για τετράχρονα παιδιά και συμπληρώνει ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ενιαία προσχολική αγωγή μέχρι το παιδί να φοιτήσει στην πρώτη τάξη Δημοτικού Σχολείου, ανήκει στις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις δομές της οποίας και εντάσσεται.

Προτεραιότητα της Αυτοδιοίκησης η ασφαλής στέγαση των νηπίων

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κάνει αναφορά και στην πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. με την οποία η Αυτοδιοίκηση εκφράζει την αντίθεσή της για τον τρόπο που επιχειρεί η Κυβέρνηση να υλοποιήσει την απόφασή της για την άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, ψηφίζοντας το άρθρο 220 στο Ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ………….και άλλες διατάξεις», στο οποίο προβλέπεται η κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων ελαφριάς κατασκευής, γεγονός που συνεπάγεται κινδύνους για την ασφάλεια των νηπίων.

Το πρόβλημα δε λύνεται με την δημιουργία προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων ελαφριάς κατασκευής

Ο κ. Πατούλης επισημαίνει στη συνέχεια της επιστολής του ότι «ένα χρόνο μετά τις έντονες αντιδράσεις μας και την αγωνία μας για τον τρόπο υλοποίησης της κυβερνητικής απόφασης, να εφαρμόσει τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση χωρίς την ύπαρξη των αναγκαίων κτιριακών υποδομών, σας δηλώνουμε ότι για την Αυτοδιοίκηση, προτεραιότητά μας είναι η ασφαλής στέγαση των προνηπίων σε παιδικούς σταθμούς που λειτουργούν μάλιστα σε διευρυμένο ωράριο τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι που τα νηπιαγωγεία είναι κλειστά, σε αίθουσες που πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής και παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες αντίστοιχες των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών».

Ολοκληρώνοντας την επιστολή κάνει αναφορά σε σκοπιμότητες και τονίζει ότι δεν είναι εφικτή η εφαρμογή μιας τέτοιας απόφασης. Μάλιστα ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ σημειώνει ότι επιχειρήσει την υποχρεωτική φοίτηση των τετράχρονων σε νηπιαγωγεία θα έχει και την απόλυτη ευθύνη για ό,τι προκύψει. 

Ειδικότερα επισημαίνει: «Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα ότι είναι αδύνατη η εφαρμογή της υποχρεωτικής φοίτησης των τετράχρονων προνηπίων στα νηπιαγωγεία. Όποιος για οποιαδήποτε σκοπιμότητα επιχειρήσει την υποχρεωτική φοίτηση των τετράχρονων στα νηπιαγωγεία θα έχει και την απόλυτη ευθύνης για οτιδήποτε προκύψει για τη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών».


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();