πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

Προκήρυξη 3Κ/2018: H “επόμενη μέρα” της δημοσίευσης των οριστικών πινάκων

Την ερχόμενη εβδομάδα (Σ.Σ.: αυτή την εβδομάδα) ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων της 3Κ/2018, όπως πρώτο έγραψε το epoli.gr. Συγκεκριμένα, την Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ενώ έως την Τετάρτη πιθανότατα θα γίνουν γνωστά και τα ονόματα των κατηγοριών ΔΕ κα ΥΕ. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα θα γίνουν συνολικά 8.166 προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α.

Αγωνία, λοιπόν, τέλος, για έναν πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφίων, οι οποίοι είχαν υποβάλει αιτήσεις για συμμετοχή στην προκήρυξη, αφού την ερχόμενη βδομάδα θα γνωρίζουν αν έχουν καταλάβει μία θέση στους Ο.Τ.Α. που συμμετείχαν στην προκήρυξη.
Τι γίνεται, όμως, με όσους δεν θα δουν το όνομά τους στον πίνακα των επιτυχόντων ή με όσους καταλάβουν μεν μία θέση, όχι όμως αυτή της προτίμησής τους; Μπορούν αυτοί να πετύχουν με κάποιο τρόπο να βρεθούν εντός του πίνακα των επιτυχόντων ή να καταλάβουν τη θέση που διεκδικούσαν;
Το epoli.gr απεύθυνε τα συγκεκριμένα ερωτήματα στον δικηγόρο Αθηνών Λάμπρο Ντουματσά, ο οποίος απάντησε σε αυτά ως εξής:
«Πριν από ο,τιδήποτε άλλο είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κάθε υποψήφιος να γνωρίζει πού βρίσκεται όσον αφορά τον αριθμό των μορίων που πραγματικά έχει συγκεντρώσει. Μόνο έτσι θα μπορεί να γνωρίζει αν ο αριθμός των μορίων που υπολογίστηκε από το Α.Σ.Ε.Π. είναι ορθός και κατά συνέπεια να κρίνει αν είναι ορθή η κατάταξή του στους οριστικούς πίνακες. Για παράδειγμα, υποψήφιος για την κατηγορία ΥΕ που διεκδικούσε θέση σε συγκεκριμένο Ο.Τ.Α. θα μπορέσει να διαπιστώσει ότι δικαίως βρέθηκε εκτός των προσλήψεων στον συγκεκριμένο Ο.Τ.Α., μόνο αν συγκρίνει την δική του μοριοδότηση με τα μόρια που συγκέντρωσε ο τελευταίος επιτυχών και βρει ότι τα δικά του μόρια είναι λιγότερα. Επιπλέον, όμως, κατά την άποψή μου θα έχουν γίνει αρκετά λάθη στον υπολογισμό των μορίων, κυρίως από τους ίδιους τους υποψηφίους, δεν αποκλείεται όμως και από το Α.Σ.Ε.Π. Επομένως, ο επανυπολογισμός των μορίων του κάθε υποψηφίου αποτελεί την απαραίτητη βάση για κάθε μεταγενέστερη ενέργεια.
Περαιτέρω εφόσον κάποιος είναι σίγουρος ότι έχει γίνει λάθος στον υπολογισμό των μορίων του και για το λόγο αυτό βρέθηκε εκτός επιτυχόντων ή δεν κατέλαβε θέση που βρισκόταν ψηλότερα στην προτίμησή του από αυτή που φαίνεται ότι καταλαμβάνει θα πρέπει να προσφύγει ενώπιον των Δικαστηρίων αιτούμενος την (μερική) ακύρωση του πίνακα κατάταξης και των πράξεων διορισμού όσων εκτιμά ότι κατέλαβαν αντ’ αυτού τη θέση που διεκδικούσε.
Ακύρωση του πίνακα κατάταξης θα μπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση που δεν ελήφθη υπόψη κάποιο δικαιολογητικό για την κατάταξη κάποιου υποψηφίου σε θέσεις ειδικής κατηγορίας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που δεν ελήφθη υπόψη προσκομισθέν πιστοποιητικό που αποδεικνύει αναπηρία με αποτέλεσμα ο υποψήφιος να μην μπορεί να διεκδικήσει κάποια από τις θέσεις των ειδικών κατηγοριών.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ακύρωσης είναι ολιγοήμερη και συνεπώς όσοι μετά την επανακαταμέτρηση των μορίων τους και την σύγκριση αυτής με τα αποτελέσματα του πίνακα βρουν ότι υπάρχουν εις βάρος τους διαφορές ή όσοι επιθυμούν να διαμαρτυρηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο θα πρέπει να κινηθούν ταχύτατα για και να ασκήσουν τα ένδικα βοηθήματά τους.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί και το εξής: Από τη στιγμή που θα ασκηθεί αίτηση ακύρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα των οριστικών πινάκων κατάταξης και την σειρά της κατάταξης ή την επιμέτρηση των μορίων ενός υποψηφίου, ο εν λόγω υποψήφιος μπορεί με την ίδια αίτηση να διαμαρτυρηθεί και για τους ίδιους τους όρους της προκήρυξης. Για παράδειγμα ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων, όπως η -μεσούσης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων- μεταβολή του τρόπου υπολογισμού της ειδικής μοριοδότησης για κάποιες κατηγορίες, θα μπορέσουν να εξεταστούν από τα Δικαστήρια, εφόσον βεβαίως αυτός που προσφεύγει επηρεάστηκε από την μεταβολή.
Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ενδιαφέρον έχει η ορθή σειρά κατάταξης και για τους επιλαχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018, δηλαδή για αυτούς που δεν θα εμφανιστούν ως επιτυχόντες με την δημοσίευση των οριστικών πινάκων. Αυτό για τους εξής λόγους: (α) Είναι αρκετά πιθανό να μην αναλάβουν όλοι οι επιτυχόντες υπηρεσία, οπότε σε αυτή την περίπτωση τα κενά θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες, (β) Σύμφωνα με την προκήρυξη 3Κ/2018 (Κεφάλαιο Δ’, σελ. 328-329) «Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 18 του ν. 2190/1994, διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη». Αυτό σημαίνει ότι μέχρι και την δημοσίευση των πινάκων κατάταξης δεν έχει ελεγχθεί η γνησιότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων. Μετά, όμως, τον διορισμό τους θα γίνει ο έλεγχος και θα βρεθούν τυχόν πλαστά δικαιολογητικά που επηρέασαν την μοριοδότηση. Επομένως και στην περίπτωση αυτή θα προκύψουν κενές θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες πολλοί εκ των συμμετεχόντων κατέθεσαν πλαστά δικαιολογητικά για να πετύχουν την έστω και προσωρινή πρόσβαση στην εργασία που εξασφάλιζαν οι προσωρινοί πίνακες γίνεται κατανοητό ότι ενδέχεται να έχουμε μεγάλες αλλαγές στο μέλλον σε σχέση με τα αποτελέσματα των οριστικών πινάκων κατάταξης. Για το λόγο αυτό η άποψή μου είναι ότι ακόμα και όσοι βρεθούν σε θέση επιλαχόντα με βάση τους οριστικούς πίνακες που θα δημοσιευθούν τις επόμενες ημέρες, θα πρέπει να ελέγξουν την μοριοδότησή τους και εφόσον διαπιστώσουν ότι τα μόρια που έχουν μετρηθεί από τον Α.Σ.Ε.Π. είναι λάθος θα πρέπει να επιδιώξουν την διόρθωση του σφάλματος και την επανακατάταξή τους στην ορθή θέση.»
* Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468       
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();