πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 8 Ιουνίου 2019

ΕΦΚΑ: Πώς βγαίνουν στη σύνταξη όσοι χρωστούν στα Ταμεία

Οδηγίες για το δικαίωμα καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών ν. 4611/2019 προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, παρέχει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών

  • Ασφαλισμένοι οι οποίοι θα υπαχθούν στη ρύθμιση από τις 17 Μαΐου 2019 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και θα υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
  • Ασφαλισμένοι που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει απορριφθεί, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και, στη συνέχεια, υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30/09/2019.
  • Ασφαλισμένοι για τους όποιους έως και τις 16 Μαΐου 2019 έχει παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσού οφειλής και δεν έχει απορριφθεί το αίτημά τους, εφόσον ανακαλέσουν την αίτησή τους, υπαχθούν στη ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30.09.2019.
  • Υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης προγενέστερα της 17/5/2019, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οφειλή ή, αν έχει κοινοποιηθεί, δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή και υπαχθούν στη ρύθμιση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
  • Συνταξιούχοι με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, χωρίς μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης της συνταξιοδότησής τους.
  • Υποψήφιοι συνταξιούχοι οι οποίοι κατέβαλαν το απαιτούμενο ποσό από εισφορές που δεν μπορούσε να παρακρατηθεί από τη σύνταξη και, έως τις 17 Μαΐου 2019, δεν έχει έχει εκδοθεί οριστική συνταξιοδοτική απόφαση.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν ορίζεται διαφορετικά, η έναρξη καταβολής της σύνταξής τους προσδιορίζεται από την 1η του επόμενου μήνα της αίτησης συνταξιοδότησης.
Υπενθυµίζεται πως και οι ήδη συνταξιούχοι, οι οποίοι αποπληρώνουν οφειλές σε 40 δόσεις υπάγονται στις 120 δόσεις µε αυτόµατη µετάπτωση της ρύθµισής τους στο νέο σχήµα. Οσοι δεν επιθυµούν την επιµήκυνση της αποπληρωµής θα πρέπει να το δηλώσουν µε έγγραφη αίτησή τους στον ΕΦΚΑ. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, οι µοναδικοί που δεν µπορούν να υπαχθούν στον επανυπολογισµό οφειλών είναι όσοι κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου των 120 δόσεων (στις 17 Μαΐου) ήταν ήδη συνταξιούχοι µε οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. 
Προσοχή, όσοι κάνουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η Οκτωβρίου 2019 και µετά και δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση των 120 δόσεων θα αποπληρώσουν την οφειλή τους µε παρακράτηση από τη σύνταξή τους σε 60 δόσεις (αντί για 40 όπως ισχύει σήµερα). 
Η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ορίων ηλικίας – χρόνου ασφάλισης και η οφειλή ανέρχεται έως 20.000 ευρώ για τους προερχόµενους από ΟΑΕΕ, έως 15.000 ευρώ για πρ. ΕΤΑΑ και 6.000 ευρώ για τον πρ. ΟΓΑ ειδικά για όσους αγρότες ενταχθούν στην ρύθµιση και συµπληρώνουν τα 67 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019. 
Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης είναι τα 50 ευρώ (30 ευρώ για τους αγρότες). Προσοχή, αν απορριφθεί η αίτηση συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης πρέπει να αποπληρώσει εντός τριών µηνών το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστηµα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφαση
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();