ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Ε.Δ.Θ. ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ – ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ …ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Από το Blogger.