πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

Συμβασιούχοι: Εξάμηνη παράταση για καθαρίστριες (εγκύκλιος)

Εξάμηνη παράταση  των συμβάσεων των καθαριστριών των υπουργείων, των εποπτευόμενων από αυτά φορέων και των ανεξαρτήτων αρχών, προβλέπει η εγκύκλιος* του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αναστολή προσλήψεων και αδειών κατά την προεκλογική περίοδο. Πρόκειται στην ουσία για εφαρμογή του άρθρου  τέταρτου του ν. 4616/2019 (Α’ 86), τροπολογία που είχε αποκαλύψει η aftodioikisi.gr. 
Καθώς στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν τα γνωστά fake news για παράταση συμβάσεων ΟΛΩΝ των συμβασιούχων του Δημοσίου, μετά από σχετικά ερωτήματα αναγνωστών η aftodioikisi.gr διευκρινίζει ότι αφορά μόνο την παραπάνω κατηγορία εργαζομένων. Άλλωστε, η αναφορά στο άρθρο όγδοο του ν. 4506/2017* είναι σαφής.
*Σχετική αναφορά στην εγκύκλιο
Τέλος, με την παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 4616/2019 (Α’ 86) προβλέπεται ότι: «3. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος (σ.σ. από 7 Ιουνίου 2019) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α’ 191) παρατείνονται για έξι (6) επιπλέον μήνες από τη λήξη τους. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές».
** άρθρο όγδοο του ν. 4506/2017
  1. Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φύλαξης των Υπουργείων, των εποπτευόμενων από αυτά φορέων και των ανεξαρτήτων αρχών, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Για τις προσλήψεις του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α’280).
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();