πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

Κατάργηση 13ου, 14ου μισθού στο Δημόσιο: Ποια η τύχη των εκκρεμών αγωγών;

Δημοσιεύθηκε την εβδομάδα που πέρασε η απόφαση της πλήρους Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας στον δημόσιο τομέα. Επιβεβαιώθηκαν έτσι οι πληροφορίες που υπήρχαν ήδη εδώ και δύο μήνες περίπου σχετικά με την κρίση του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία δεν είναι αντισυνταγματική η παντελής κατάργηση των ανωτέρω παροχών προς τους εργαζόμενους στο δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο Δεκέμβριο το Συμβούλιο της Επικρατείας, και συγκεκριμένα το ΣΤ’ Τμήμα αυτού, είχε αποφανθεί εντελώς διαφορετικά θεωρώντας ότι η περικοπή των ανωτέρω παροχών με το μεσοπρόθεσμο (ν. 4093/2012) παραβίαζε τη συνταγματική τάξη και συγκεκριμένα προστατευόμενα από το Σύνταγμα ατομικά δικαιώματα, όπως αυτό στην περιουσία. Ταυτόχρονα το Δικαστήριο είχε κρίνει ότι μετά την κατάργηση το εισόδημα των κρατικών υπαλλήλων δεν μπορούσε να εξασφαλίσει σε αυτούς αξιοπρεπή διαβίωση, αλλά και ότι η κατάργηση ήρθε ως συνέχεια άλλων προηγούμενων περικοπών, οι οποίες στόχευσαν την ίδια κατηγορία πολιτών, παραβιάσθηκε δε κατά τον τρόπο αυτό η γενική αρχή, σύμφωνα με την οποία όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν στα βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Εξάλλου, το Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η περαιτέρω μείωση του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων που επήλθε με τις σχετικές προβλέψεις του ν. 4093/2012 δεν ήταν αιτιολογημένη, καθώς αυτή δεν βασίστηκε σε συγκεκριμένες και μετρήσιμες προβλέψεις, ούτε όμως αιτιολογήθηκε αν ο δημόσιος σκοπός που επιδιώχθηκε με την κατάργηση θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί με άλλο τρόπο.
Με την πρόσφατη απόφασή της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντίθετα. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι η κατάργηση των ανωτέρω παροχών υπήρξε επαρκώς αιτιολογημένη και επιβεβλημένη από λόγους δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή προκειμένου να επιτευχθεί ο περιορισμός του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος είχε συμφωνηθεί με τους δανειστές της χώρας. Εξάλλου, κρίθηκε ότι ο νομοθέτης του ν. 4093/2012 έλαβε υπόψη του τις ανάγκες για τη διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και το εν γένει εισόδημά τους, το οποίο ήταν υψηλότερο από αυτό των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, αλλά και από το μέσο ετήσιο εισόδημα στη χώρα και υψηλότερο από το όριο της φτώχειας. Με αυτό το σκεπτικό η Ολομέλεια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης ακόμα και μετά την κατάργηση και μάλιστα αξιοπρεπέστερο από όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Περαιτέρω κρίθηκε ότι η δυνατότητα εξεύρεσης άλλων δημοσιονομικά ισοδύναμων μέτρων δεν καθιστά μη αιτιολογημένη την επίδικη ρύθμιση, αλλά και ότι δεν υπόκειται στον δικαστικό έλεγχο η κρίση σχετικά με το ποια από τις περισσότερες επιλογές για τον περιορισμό των κρατικών δαπανών επέλεξε εν τέλει ο νομοθέτης.
Μετά από αυτή την εξέλιξη χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μετά την απόφαση του ΣΤ’ Τμήματος τον Δεκέμβριο κατέφυγαν στα δικαστήρια ασκώντας αγωγές και διεκδικώντας την καταβολή των «κομμένων» δώρων, αναρωτιούνται ποια μπορεί να είναι η τύχη των αγωγών τους. Το epoli.gr επικοινώνησε με τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Λάμπρο Ντουματσά για το θέμα αυτό, ο οποίος δήλωσε στην ιστοσελίδα μας τα ακόλουθα:
«Η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελεί ένα ισχυρό δεδικασμένο αναφορικά με το ζήτημα της συνταγματικότητας της κατάργησης των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Πέραν από τον επί της ουσίας σχολιασμό της απόφασης, θα πρέπει να λεχθεί ότι η απόφαση αυτή θα επηρεάσει οπωσδήποτε την κρίση των Δικαστηρίων της ουσίας που καλούνται να κρίνουν επί των αγωγών των υπαλλήλων που έχουν ασκηθεί. Πρέπει βέβαια να γίνει ένας αναγκαίος διαχωρισμός. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε επί αιτήσεων αναιρέσεως επί αποφάσεων διοικητικών Δικαστηρίων τα οποία είναι αρμόδια για την εκδίκαση των αγωγών των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν και απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών Δικαστηρίων, δηλαδή στην αρμοδιότητα άλλου κλάδου της Δικαιοσύνης. Βεβαίως το σκεπτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ενδέχεται να επηρεάσει και τους πολιτικούς Δικαστές, πλην όμως η εκδίκαση των αγωγών ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων και η άσκηση των ενδίκων μέσων μπορεί να οδηγήσει εν τέλει στην έκδοση μίας απόφασης από τον Άρειο Πάγο, η οποία, βασιζόμενη στο σκεπτικό που έχουμε αναπτύξει αναφορικά με την αντισυνταγματικότητα της κατάργησης των δώρων και του επιδόματος αδείας, μπορεί να είναι αντίθετη από την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας».  
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();