πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019

Δανιηλίδης: Προκλητικά δυσανάλογη εκλογική αποζημίωση για τους υπαλλήλους ΟΤΑ

Τρία σοβαρά θέματα «που πρέπει και μπορούν να διευθετηθούν προκειμένου οι επικείμενες εθνικές εκλογές του Ιουλίου να διεξαχθούν με καλύτερους όρους», επισημαίνει με προτάσεις και επιστολές του ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης. Συγκεκριμένα, με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών ο Σίμος Δανιηλίδης επισημαίνει, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, και επαναφέρει την πρότασή του, που υιοθέτησε ομόφωνα το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., για την επιβεβλημένη ανάγκη κατάργησης της αδικίας αναφορικά με το δυσανάλογο ποσό της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων των δήμων συγκριτικά με το αντίστοιχο άλλων κατηγοριών συναδέλφων τους-υπαλλήλων και τον καθορισμό νέας αποζημίωσης.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή του, η οποία δυστυχώς δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής καμία απάντηση από τα συναρμόδια Υπουργεία, «το καθαρό ποσό της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων των δήμων είναι εξευτελιστικό και προκλητικά δυσανάλογο με το αντίστοιχο των άλλων κατηγοριών υπαλλήλων. Το ίδιο θέμα είχα επισημάνει και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να αναπροσαρμοστεί το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης. Η αδικία αυτή πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί». Όπως συμπληρώνει ο δήμαρχος «Ο προσδιορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των ΟΤΑ είναι καταφανώς άδικος και αναντίστοιχος με το εύρος των εργασιών που καλούνται να διεκπεραιώσουν. Είναι γνωστό σε όλους πως το μεγαλύτερο βάρος της εκλογικής διαδικασίας το σηκώνουν οι υπάλληλοι των δήμων, όπως την ετοιμασία των εκλογικών τμημάτων, την ετοιμασία των εκλογικών σάκων και την παράδοση τους στους δικαστικούς αντιπροσώπους, την εξυπηρέτηση των παραληφθέντων εκλογέων, την υποχρεωτική λειτουργία των δημοτολογίων σε συγκεκριμένες μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, την καθαριότητα των κτιρίων και των αιθουσών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διεξαγωγή των εκλογών, τη μεταφορά των αποτελεσμάτων κλπ. Σε πολλές δε περιπτώσεις και σε δήμους που δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό μεταφορικών μέσων, οι υπάλληλοι χρησιμοποιούν τα δικά τους μέσα προκειμένου να εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται». 

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 36932/14.05.2019 (ΦΕΚ 1677/14.05.2019 τεύχος Β’), όπου καθορίζεται το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης που λαμβάνουν διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων οι οποίοι απασχολούνται σε υπηρεσίες που διεξάγουν τις δημοτικές, κοινοτικές και περιφερειακές εκλογές και τις ευρωεκλογές, η αποζημίωση αυτή κυμαίνεται από 275 € έως 4.350 € ανάλογα με τον φορέα, χωρίς να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό της. Έτσι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών αμείβονται με το ποσό των 4.350 €, οι υπάλληλοι των Περιφερειών με το ποσό των 2.750 €, οι υπάλληλοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με το ποσό των 500 €, ενώ οι υπάλληλοι των ΟΤΑ αμείβονται με το μικρότερο ποσό δηλαδή 275 €.

«Αυστηρή εφαρμογή του νόμου για τις εφορευτικές επιτροπές ή θέσπιση αμοιβής»

Παράλληλα, ενόψει των εθνικών εκλογών, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Αντιπρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και μέλος Δ.Σ. της ΚΕΔΕ Σίμος Δανιηλίδης, επισημαίνει με επιστολή του προς τον τότε Υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση και τον υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών Αντώνη Ρουπακιώτη, και άλλα δύο επιπλέον προβλήματα αναφορικά με τις εφορευτικές επιτροπές και το σύστημα ελέγχου των σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια, που όπως χαρακτηριστικά σημειώνει «δυστυχώς επαναλαμβάνονται σε κάθε εκλογική διαδικασία, και δυσχεραίνουν την ομαλή διενέργεια των εκλογών ενώ δημιουργούν ζητήματα στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων». Όπως αναφέρει ο δήμαρχος στην επιστολή του «Το φαινόμενο των ολιγομελών ή ανύπαρκτων σε πολλές περιπτώσεις εφορευτικών επιτροπών είναι πλέον μία δεδομένη κατάσταση την οποία γνωρίζουν οι αρμόδιοι αλλά δεν κάνουν τίποτε για να την αλλάξουν. Το χειρότερο δε είναι πως ποτέ δεν εφαρμόστηκε ο νόμος σχετικά με την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, σε αυτούς που κληρώνονται και δεν παρουσιάζονται». Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος «Στις τελευταίες εκλογές υπήρχαν περιπτώσεις όπου στο εκλογικό τμήμα υπήρχε μόνο ο δικαστικός αντιπρόσωπος», ενώ επαναλαμβάνει τις δύο εναλλακτικές προτάσεις που είχε καταθέσει και στο παρελθόν και περιλαμβάνουν «α) την αυστηρή εφαρμογή του νόμου σχετικά με τον ορισμό των εφορευτικών επιτροπών, την υποχρεωτική συμμετοχή των μελών τους και την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται. β) την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με τη θέσπιση μία μικρής αμοιβής στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Η αμοιβή είναι βέβαιο πως θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για κάθε έναν που κληρώνεται».

Συγκεκριμένες οδηγίες για το σύστημα ελέγχου σταυροδοσίας

Επιπλέον, αναφορικά με το ζήτημα του συστήματος ελέγχου των σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια, όπως επισημαίνει ο Σίμος Δανιηλίδης «είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής εγκυκλίου με σαφείς οδηγίες προς τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τις εφορευτικές επιτροπές», προκειμένου «να διασφαλιστεί απολύτως και ακριβώς η βούληση των εκλογέων» και να αποφευχθούν φαινόμενα όπως «η πιθανή εκ των υστέρων συμπλήρωση των ψηφοδελτίων με σταυρούς προτίμησης, που μπορεί να προκύψει από την αμέλεια κάποιων δικαστικών αντιπροσώπων να τηρούν τον κανόνα να σημειώνουν ολογράφως τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που υπάρχει σε κάθε ψηφοδέλτιο, πριν από την καταμέτρηση τους και να μονογράφουν δίπλα στον σταυρό».

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();