πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

4.000 ευρώ σε καθέναν από τους 2.500.000 συνταξιούχους οφείλει η κυβέρνηση από τα Δώρα στις κύριες συντάξεις που κατήργησε ο κ.Βρούτσης με τον ν. 4093/2012!

•Δεν αναμένονται δικαστικές αποφάσεις για τα Δώρα των συνταξιούχων. Το ΣτΕ έχει αποφανθεί αμετάκλητα.

•Οι συνταξιούχοι απαιτούν ΑΜΕΣΗ υλοποίηση της υπ’αριθ. 2287/2015 απόφασης του ΣτΕ που κήρυξε τον «νόμο Βρούτση» αντισυνταγματικό.
Ι.Με τον ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. α υποπαρ.Β.4) ο υπουργός Εργασίας-Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας κ.Ιωάννης Βρούτσης εισηγήθηκε -και η τότε κυβέρνηση ψήφισε- την ολοσχερή κατάργηση από 1-1-2013 των τριών Δώρων-Επιδομάτων (Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας) ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους.
Το συνολικό ύψος των τριών Δώρων-Επιδομάτων, όταν καταργήθηκαν, ήταν ύψους 800 ευρώ κατ’έτος (400, 200 και 200 ευρώ, αντίστοιχα), αφού η 13η και 14η σύνταξη είχαν ήδη περιοριστεί από την κυβέρνηση Γ. Α. Παπανδρέου το 2010 με το άρθρο μόνο του πρωτομνημονιακού νόμου 3847/2010 (ΦΕΚ Α 67/11-5-2010).
Η δραστική μείωση των σημαντικών για την αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων Δώρων-Επιδομάτων είχε δυστυχώς κριθεί συνταγματική(!) με την υπ’αριθ. 668/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, γνωστή και ως «απόφαση Πικραμένου», σημερινού Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
ΙΙ.Η διάταξη του ν. 4093/2012 για την κατάργηση των Δώρων των συνταξιούχων, όπως ψηφίστηκε και ίσχυσε μετά την 1-1-2013, ανέφερε επί λέξει (άρθρο πρώτο παρ. α υποπαρ.Β.4) τα εξής:
«Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2592/1998 (Α’ 57) και του άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 (Α’ 67) καταργούνται».
Με τον ίδιο νόμο (άρθρο πρώτο παρ. α υποπαρ.Γ) καταργήθηκαν από 1-1-2013 και τα Δώρα-Επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων, που επίσης είχαν περιοριστεί με το πρώτο Μνημόνιο στα 1.000 ευρώ ανά έτος (500, 250 και 250 αντίστοιχα). Η ρύθμιση αυτή για τους δημοσίους υπαλλήλους ανέφερε επί λέξει τα εξής:
«Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013.».
Στην αιτιολογική έκθεση τουν. 4093/2012 ο κ.Βρούτσης, υπεραμυνόμενος της οριστικής κατάργησης των τριών Δώρων-Επιδομάτων χαρακτηριστικά ανέφερε:
«Με την προτεινόµενη ρύθµιση, τα προβλεπόµενα στην παρ.10 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (Α΄65) επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας που καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους, από το δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία κύριας ασφάλισης, καθώς και τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή κανονιστική πράξη ή καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους όλων των φορέων – τοµέων επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, καταργούνται από 1.1.2013.
Η ανάγκη προσφυγής στο µηχανισµό στήριξης οδήγησε στην ανάγκη να ληφθούν πρόσθετα µέτρα µε τις διατάξεις του ν. 3845/2010 (Α΄65) . Ένα από αυτά ήταν η κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας και η αντικατάστασή τους µε το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας που καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους, από το δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία κύριας ασφάλισης, που ανέρχεται στο ύψος των 400 ευρώ για το επίδοµα Χριστουγέννων και 200 ευρώ για το δώρο Πάσχα και το επίδοµα αδείας αντίστοιχα.».
Τέλος στην αιτιολογική έκθεση ο κ.Βρούτσης ανέφερε ότι «οι νέες δηµοσιονοµικές ανάγκες απαιτούν την περαιτέρω µείωση των κρατικών δαπανών. Μεταξύ των άλλων µέτρων περιστολής των δηµοσίων δαπανών κρίθηκε σκόπιµη και αναγκαία η περικοπή όλων των δώρων και του επιδόµατος αδείας για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και όλους τους συνταξιούχους, προκειµένου να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η εξασφάλιση της µελλοντικής συνέχισης της καταβολής των παροχών στους δικαιούχους.».
ΙΙΙ.Επειδή τον τελευταίο καιρό, αναφορικά με τη διεκδίκηση των αναδρομικών από τους συνταξιούχους, μετά την κατάργηση ως αντισυνταγματικών από το ΣτΕ των περικοπών στις συντάξεις και τα Δώρα, επικρατεί μεγάλη σύγχυση, που συντηρεί σκοπίμως η κυβέρνηση δια των εκπροσώπων της αλλά και φίλια προς την κυβέρνηση ΜΜΕ, η ΕΝΥΠΕΚΚ ενημερώνει ότι το Συμβούλιο Επικρατείας με την υπ’αριθ. 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειάς του (όμοιες και οι υπ’αριθ. 2288-2290/2015) έχει αποφασίσει αμετακλήτως τα ακόλουθα:
1ον)Κήρυξε αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις των ν. 4051/2012 (άρθρο 6 παρ.2) και 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ.ΙΑ.5 περ.1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περ.3) που επέβαλαν τις περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις από 1-1-2013 και την κατάργηση των τριών Δώρων-Επιδομάτων (Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας) συνολικού ύψους 800 ευρώ κατ’ έτος (400+200+200 ευρώ).
Οι παραπάνω διατάξεις του ν. 4051/2012 (υπουργός Εργασίας κ.Γεώργιος Κουτρουμάνης) και 4093/2012 (υπουργός Εργασίας κ.Ιωάννης Βρούτσης) που κρίθηκαν αντισυνταγματικές αφορούσαν τις παρακάτω μειώσεις:
-μείωση κατά 12% στο τμήμα της κύριας σύνταξης που υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ,
-μείωση κατά 5-20% για συντάξεις ή άθροισμα συντάξεων από 1.000 ευρώ και άνω
-μείωση στις επικουρικές συντάξεις από 10-20% κλιμακωτά από το πρώτο ευρώ
-πλήρη κατάργηση των Δώρων και του Επιδόματος Αδείας που για τις κύριες συντάξεις ανήρχετο ετησίως στο ποσό των 800 ευρώ (400+200+200 ευρώ)
-κατάργηση των Δώρων στις πικουρικές συντάξςεις, δηλαδή κατάργηση 2 επικουρικών συντάξεων ανά έτος.
2ον)Διέταξε να λάβουν τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά και μάλιστα αναδρομικά για την περίοδο από 1-1-2013 έως 10-6-2015 (ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης) ΜΟΝΟΝ όσοι συνταξιούχοι είχαν ασκήσει «ένδικα μέσα ή βοηθήματα» μέχρι 10-6-2015.
3ον)Διέταξε να αναπροσαρμοστούν, χωρίς προηγούμενη προσφυγή στα Δικαστήρια, οι συντάξεις ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ των συνταξιούχων στα προ της 1-1-2013 επίπεδα, χωρίς δηλαδή να υπολογίζονται εφεξής οι ανωτέρω περικοπές που κρίθηκαν αμετάκλητα αντισυνταγματικές.
4ον)Διέταξε να λαμβάνουν κανονικά τα τρία Δώρα-επιδόματα συνολικού ύψους 800 ευρώ ανά έτος ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ οι συνταξιούχοι από 11-6-2015 (επομένη ημέρα της δημοσίευσης της απόφασης) χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη  και
5ον)Απεξάρτησε την εφ’όρου ζωής καταβολή των τριών Δώρων-επιδομάτων στους συνταξιούχους (και μετά τον θάνατό τους στους κληρονόμους τους) από το ύψος των συνταξιοδοτικών δαπανών και από τις τυχόν μεταρρυθμίσεις του Ασφαλιστικού Συστήματος μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης (10-6-2015).
IV.Σύμφωνα με όσα αναφέρουμε παραπάνω, η κυβέρνηση οφείλει σήμερα σε κάθε Έλληνα από τους 2.500.000 συνταξιούχους, δικαιούχους κύριας σύνταξης, ή τους κληρονόμους του, ΜΟΝΟ από την κατάργηση των τριών Δώρων-Επιδομάτων και για τις κύριες ΜΟΝΟ συντάξεις 800 ευρώ ανά έτος από το 2015 και συνολικά (800 ευρώ Χ 5 έτη =) το ποσό των 4.000 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο ή κληρονόμο του.
Αν υλοποιηθεί κατά γράμμα η υπ’αριθ. 2287/2015 απόφαση του ΣτΕ, που έκρινε αντισυνταγματική την κατάργηση των τριών Δώρων-Επιδομάτων από τη διάταξη του «νόμου Βρούτση», η κυβέρνηση οφείλει να καταβάλει:
-το ποσό των 5.600 ευρώ (ήτοι 800 ευρώ Χ 7 έτη από το 2013) σε όσους συνταξιούχους είχαν ασκήσει αγωγή μέχρι την 10-6-2015 (ημέρα δημοσίευσης της 2287/2015 απόφασης ΣτΕ) και
-το ποσό των 4.000 (ήτοι 800 ευρώ Χ 5 έτη από το 2015) σε όσους ΔΕΝ είχαν ασκήσει αγωγή μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, όπως αναφέραμε παραπάνω.
Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση και τον υπουργό Εργασίας κ.Ιωάννη Βρούτση να υλοποιήσει ΑΜΕΣΑ την υπ’αριθ. 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική την κατάργηση της διάταξης του ν. 4093/2012 που ο ίδιος εισηγήθηκε και ψήφισε για την κατάργηση των Δώρων-Επιδομάτων των συνταξιούχων.
Σε περίπτωση αδυναμίας εφάπαξ καταβολής των ανωτέρω ποσών, όπως ο ίδιος και άλλα κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν, τα παρανόμως παρακρατηθέντα και οφειλόμενα στους συνταξιούχους ποσά μπορούν να συμψηφιστούν με οφειλές από ΕΝΦΙΑ και φόρους που έχουν οι συνταξιούχοι και οι οικογένειες τους.
Γιατί είναι αυτονόητο, όταν μια νεοεκλεγμένη κυβέρνηση, που επαγγέλλεται αξιοκρατία, φοροελαφρύνσεις και ανάπτυξη, βρίσκει πάντα …τρόπο να εφαρμόσει τις δικαστικές αποφάσεις και να ευθυγραμμίζεται με τους δημοκρατικούς θεσμούς και λειτουργίες της χώρας.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();