πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

Διευκολύνσεις - άδειες υπαλλήλων ΟΤΑ με οικογενειακές υποχρεώσεις: Τι ισχύει

Εκτός όμως από τις άδειες που παρουσίασε το epoli.gr τις προηγούμενες ημέρες [βλ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ], ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προβλέπει και περιπτώσεις διευκολύνσεων των δημοτικών υπαλλήλων που έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις.
Ειδικότερα:
(α) Οι υπάλληλοι που είναι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς δικαιούνται άδεια ανατροφής, όταν πρόκειται για την ανατροφή παιδιού έως 6 ετών. Σε περίπτωση υιοθεσίας και εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί έως την ηλικία των 6 ετών, η άδεια ανατροφής μπορεί να χορηγείται έως τη συμπλήρωση των 8 ετών. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης διευκόλυνσης ο χρόνος εργασίας του υπαλλήλου μειώνεται κατά 2 ώρες ημερησίως για παιδιά ηλικίας έως 2 ετών και κατά 1 ώρα ημερησίως για παιδιά από 2 έως 4 ετών. Αν όμως δεν κάνει χρήση της δυνατότητας εργασίας με μειωμένο ωράριο ο γονέας έχει το δικαίωμα να λάβει άδεια μετ’ αποδοχών συνολικής διάρκειας 9 μηνών. Αν ο γονέας είναι άγαμος, χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67%, το κατά 1 ώρα μειωμένο ωράριο παρατείνεται για 6 μήνες ακόμα ή, εναλλακτικά, η άδεια ανατροφής παρατείνεται για 1 επιπλέον μήνα. Για το τέταρτο παιδί το μειωμένο ωράριο παρατείνεται για 2 ακόμα έτη. Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κλπ χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής ενός 6μήνου για κάθε τέκνο πέραν του ενός. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι καθορίζεται με δήλωσή τους ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της συγκεκριμένης διευκόλυνσης. Πάντως με τη δήλωση αυτή μπορούν να συμφωνήσουν ότι θα κάνουν και οι δύο χρήση αυτής σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και συνολικά για τον ίδιο χρόνο που προβλέπεται και για τον έναν εξ αυτών. Αν ο σύζυγος του/της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, αλλά δικαιούται να κάνει χρήση των ίδιων διευκολύνσεων, τότε η χρήση αυτών των διευκολύνσεων γίνεται κατά το μέτρο που δεν κάνει χρήση αυτών ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα υπάλληλος. Αν ο/η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται, τότε ο υπάλληλος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των ανωτέρω διευκολύνσεων εκτός αν ο μη εργαζόμενος σύζυγος είναι ανίκανος/-η λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του τέκνου. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου την άδεια ανατροφής και τις διευκολύνσεις ανατροφής δικαιούται ο σύζυγος που έχει την επιμέλεια.

(β) Οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού υποχρεούνται να διευκολύνουν γονείς υπαλλήλους με παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να επιτρέπουν σε αυτούς επισκέψεις στο σχολείο με στόχο την παρακολούθηση της προόδου των τέκνων τους.

(γ) Υπάλληλοι με ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Η άδεια αυτή ανέρχεται σε 4 ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, εκτός αν οι υπάλληλοι είναι τρίτεκνοι οπότε δικαιούνται 7 ημέρες ή πολύτεκνοι οπότε δικαιούνται 10 ημέρες ή μοναδικοί γονείς οπότε δικαιούνται 8 ημέρες.

(δ) Υπάλληλοι που υιοθετούν παιδιά ή γίνονται ανάδοχοι γονείς εκτός από τις διευκολύνσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω δικαιούνται επιπλέον άδεια 3 μηνών με αποδοχές κατά το πρώτο εξάμηνο μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής, εφόσον το παιδί είναι ηλικίας έως 6 ετών. Από αυτούς τους μήνες άδειας 1 μήνας μπορεί να χορηγηθεί και κατά το διάστημα προ της υιοθεσίας. Ομοίως και γονείς που αποκτούν παιδιά με παρένθετη μητρότητα δικαιούνται άδεια 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου, εκτός από τις διευκολύνσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();