πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

Καλλιθέα: Εξώδικο Ασκούνη σε Κάρναβο για «παράνομες μετακινήσεις εργαζομένων»

Eξώδική δήλωση -προσκλήση απέστειλε ο Κώστας Ασκούνης και η παράταξή του, κάτα του Δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου για την ανάκληση των παράνομων –όπως αναφέρει- μετακινήσεων εργαζομένων σε νομικό πρόσωπο του Δήμου Καλλιθέας.

Αναλυτικά:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του ΑΣΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΣ επικεφαλής Δημ. Παράταξης «Προοπτική Ζωής»

ΠΡΟΣ

κ. Κάρναβο Δημήτριο

Δήμαρχο Καλλιθέας

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ του Δήμου Καλλιθέας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» με την υπ’ αριθμ. 5093/9-7-2019 απόφασή του αντικατέστησε τους υπευθύνους και μετακίνησε υπαλλήλους των Παιδικών Σταθμών τους, παραβιάζοντας προδήλως την προβλεπόμενη στο άρθρο 17 του ν. 3870/2010, καθώς και στην υπ’ αριθμ. 14/2019 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η προφανής αυτή παρανομία επισημάνθηκε σ’ εκείνον από τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής μας «Προοπτική Ζωής» με το από 30 Ιουλίου 2019 έγγραφο (e-mail), με την οποία τον καλούσε να αποσύρει την ανωτέρω πράξη «διότι είναι παράνομη και αντιβαίνει κάθε προσωρινή σας αρμοδιότητα». Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ αντί να συμμορφωθεί με τον νόμο και την ανωτέρω εγκύκλιο έδωσε εντολή στην Αναπλ. Διευθύντρια να υπογράψει εκείνη την ως άνω πράξη, με το ίδιο περιεχόμενο, με την επισήμανση ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (5619/30-7-2019). Και η πράξη αυτή όμως, εκτός από παράνομη για τους ανωτέρω λόγους, αποτελεί και κατάφορη παράβαση καθήκοντος, καθώς κανένας υπηρεσιακός παράγοντας δεν μπορεί να «παύει» υπεύθυνο παιδικού και βρεφικού σταθμού, αντικαθιστώντας τις μάλιστα με υπαλλήλους που δεν έχουν ούτε καν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Επί πλέον, από την στιγμή που πρόκειται περί ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ και αναφέρεται στο ίδιο θέμα, πρέπει να το υπογράψει αυτός που έχει υπογράψει και την αρχική πράξη, δηλαδή ο Πρόεδρος και όχι η Αναπλ. Δ/ντρια.

Επειδή οι ανωτέρω πράξεις είναι προδήλως παράνομες, τα δε ως άνω υπεύθυνα πρόσωπα που προέβησαν σε αυτές τελούσαν εν γνώσει της παρανομίας και φέρουν, ως εκ τούτου, διοικητική και ποινική ευθύνη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να ανακαλέσετε αμέσως την εν λόγω παράνομη απόφαση του Προέδρου του ανωτέρω ΝΠΔΔ, όπως αυτή «διορθώθηκε»

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται να επιδόσει την παρούσα στον κ. ΚΑΡΝΑΒΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δήμαρχο Καλλιθέας, Ματζαγριωτάκη 156 Καλλιθέα – Αττικής

Καλλιθέα, 28-8-2019

Κώστας Ασκούνης

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();