πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

ΨΟΦΟΣ στους εργαζόμενους το “αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο” Γεωργιάδη – Βρούστη ! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΝΑ ΦΡΙΞΕΤΕ !

Ερχονται επανδύσεις και ανάπτυξη. Αρα χρείαζονται σκλάβοι για να χτιστούν όλοι αυτοί οι ουρανοξύστες η ανεργία δόξα τω Θεω είναι υψηλή τι άλλο θέλουμε;

Ούτε οι πιο διεστραμμένος Βιομήχανος σε sweatshop της Μαλαισίας που απασχολεί παιδιά, τα οποία επειδή αυτοκτονούν, τους έχουν βάλει δίκτυα στα παράθυρα δεν θα μπορούσε να σκεφτεί αυτό που κατέθεσε ο Γεωργιάδης με τον Βρούτση
Φυσικά στο τέλος κάθε πρότασης, τοποθετούν λέξεις “μονομερής βλαπτική” ή “Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης” που δεν έχουν κανέναν νόημα όταν σε μαστιγώνουν στην Γαλέρα

Ο Εργοδότης θα μπορεί να σε πληρώνει κάθε δυο μήνες. Αν δεν μπορείς να ζήσεις, ψόφα.

“Στο άρθρο 7 του ν. 2112/1920 (Α` 67), όπως αυτό ισχύει μετά την προσθήκη του δεύτερου εδαφίου αυτού, δυνάμει του άρθρου 5 του ν. 4558/1930 (Α` 124), προστίθεται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής:
Επίσης θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των δύο (2) μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.»”

Θα δουλεύεις όποτε να ΄ναι και θα πληρώνεσαι κάθε δυο μήνες μισακά ή όσο να΄ναι ή 10 μέρες το μήνα ή 6 τον επόμενο κτλ

“Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση).”

Αν το καλοκαίρι θέλει να πάρει κότερο και πέσουν οι δραστηρίοτητες του, μην σε νοιάζει, θα τα κρατήσει από τον μισθό σου 

“Αν περιοριστούν οι δραστηριότητες του ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του, ”

Στέλνουμε και μπράβους αν δεν σας αρέσει

“Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης.”

Σήμερα θα δουλέψεις 3 ώρες, αύριο 2, μεθαύριο καθόλου, αλλά τουλάχιστον θα έρχεσαι μια φορά την ημέρα

“Αν η μερική απασχόληση έχει καθοριστεί με ημερήσιο ωράριο μικρότερης διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχολούμενων πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα.”
Ζικ Χαϊλ

“Καταγγελία της σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον μισθωτό εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση είναι άκυρη.”

Μην σε πουν και τεμπέλη. Ζικ Χαϊλ

“Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνηση του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει”

Αν τολμάς πες το

” δικαίωμα μετά τη συμπλήρωση ενός ημερολογιακού έτους εργασίας να ζητήσει τη μετατροπή της σύμβασης εργασίας του από πλήρη σε μερική απασχόληση, με δικαίωμα επανόδου σε πλήρη απασχόληση, εκτός αν η άρνηση του εργοδότη δικαιολογείται από τις επιχειρησιακές ανάγκες.”

Εχεις συλλογική σύμβαση; Στα @@ μας

“Με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας επιτρέπεται η συμπλήρωση ή τροποποίηση των ρυθμίσεων των προηγούμενων παραγράφων”

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();