πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019

Άρειος Πάγος: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου ανοίγει το δρόμο σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων στον δημόσιο τομέα και στους Ο.Τ.Α. να διεκδικήσουν επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, όπως παρουσιάζει και αναλύει, σήμερα, μόνο, το epoli.gr.
Η εν λόγω απόφαση αφορά σε υπόθεση εργαζόμενων με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Πολιτισμού, οι οποίοι είχαν αναλάβει ίδια φύσεως και βαρύτητας καθήκοντα με συναδέλφους τους, οι οποίοι απασχολούνταν ως μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
Παρ’ όλ’ αυτά, όμως, το ισχύον τότε νομικό καθεστώς (σημειώνεται ότι η αγωγή ασκήθηκε το έτος 2006) προέβλεπε την καταβολή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας μόνο στους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η υπόθεση έφτασε ως τον Άρειο Πάγο, όπου κρίθηκε ότι, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας δικαιούνται και οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι, σε περίπτωση που γίνει από το Νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί από την ρύθμιση αυτή κατ’ αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση άλλη κατηγορία προσώπων για την οποία, όμως, συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλλει την ειδική μεταχείριση, η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή μεταχείριση είναι άκυρη ως αντισυνταγματική. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που η ειδική ρύθμιση αφορά σε μισθό, σύνταξη ή παροχή προς δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο. Στην περίπτωση, λοιπόν, που το Δικαστήριο διαπιστώσει την ύπαρξη τέτοιας δυσμενούς διάκρισης, θα πρέπει να επιδικάσει την παροχή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν αποκλειστεί από το Νόμο.
Ειδικά αναφορικά με το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και τα συναφή με αυτό επιδόματα, το Δικαστήριο έκρινε ότι, αυτό δεν έχει σχέση με την παροχή της ίδιας της εργασίας, αλλά με τις δυσμενείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέχεται η εργασία. Κατά συνέπεια, κριτήριο για την παροχή του επιδόματος δεν μπορεί να είναι η κατηγορία στην οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι (π.χ. μόνιμοι ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, συμβασιούχοι έργου κ.λπ.), αλλά οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτοί παρέχουν την εργασία τους.
Στην υπόθεση, επί της οποίας εκδόθηκε η υπό κρίση απόφαση, οι ενάγοντες ζητούσαν να επιδικασθεί υπέρ τους το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας διότι, καίτοι απασχολούνταν υπό ίδιες συνθήκες με άλλους συναδέλφους τους που ελάμβαναν το επίδομα, δεν μπορούσαν να πάρουν αυτό διότι απασχολούνταν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Εν τέλει το Δικαστήριο, κρίνοντας ότι, το κρίσιμο στοιχείο είναι η φύση της εργασίας και όχι η σχέση της απασχόλησης, επιδίκασε το επίδομα και υπέρ αυτών των εργαζομένων.    
* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();