πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

Αποστολή στοιχείων απεργίας ζητάει το Υπουργείο Εσωτερικών

Ενόψει της εξαγγελθείσας από την ΑΔΕΔΥ 24ωρης απεργιακής κινητοποίησηςτης 24ηςΣεπτεμβρίου2019, το Υποργείο Εσωτερικών με έγγραφό του ζητάει άμεσα και το αργότερο μέχρι τις 12.00 της 25ης.09.2019,το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων, τον αριθμό και το ποσοστό των απεργούντων με βάση πίνακες που επισυνάπτει.
Τα στοιχεία αυτά να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) με e-mail στο hrm@ydmed.gov.gr ως εξής:
Τα στοιχεία των Υπουργείων και με φροντίδα αυτών τα στοιχεία των εποπτευμένων από αυτά φορέων (ως συνημμένος πίνακας 1).
Τα στοιχεία των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ως συνημμένος πίνακας 2).
Τα στοιχεία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και με φροντίδα αυτών τα στοιχεία των εποπτευμένων από αυτές νομικών προσώπων, και των ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού (ως συνημμένος πίνακας 3).
Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι επειδή στο άμεσο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις ή και μη ανταπόκριση των υπηρεσιών στο αίτημα της παρούσας εγκυκλίου, τα Υπουργεία, οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποστολή του συνόλου των ζητούμενων στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών εντός της οριζόμενης προθεσμίας προκειμένου η Υπηρεσία μας να διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία. Αν, παρά ταύτα, τούτο δεν καταστεί δυνατό, παρακαλούμε όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας τους λόγους της αδυναμίας.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();