πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

3Κ: Πολυάριθμες οι αιτήσεις θεραπείας και ακύρωσης - Τι γίνεται στην περίπτωση δικαίωσης

Αρκετοί από τους επιτυχόντες της 3Κ/2018 έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται στους Δήμους, στους οποίους πέτυχαν να διοριστούν, ενώ όλη η διαδικασία οδηγείται προς ολοκλήρωση. Την ίδια στιγμή, όμως, κυριαρχεί μία ανασφάλεια στους επιτυχόντες, η οποία δημιουργείται από το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του epoli.gr, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των αιτήσεων θεραπείας και ήδη των αιτήσεων ακύρωσης που έχουν ασκηθεί.

Εγείρεται στο πλαίσιο αυτό από πολλούς το ερώτημα: Τι γίνεται σε περίπτωση ευδοκίμησης μίας αίτησης θεραπείας ή μίας αίτησης ακύρωσης σχετικά με τους ήδη επιτυχόντες; Επηρεάζει την επανακατάταξη ως επιτυχόντα ενός αρχικώς εμφανισθέντος ως επιλαχόντα υποψηφίου; Αν μετρηθούν και πάλι τα μόρια ενός επιλαχόντα και βρεθούν περισσότερα από τα μόρια ενός επιτυχόντα, ο τελευταίος μένει «εκτός»; Και τι συμβαίνει αν έχει ήδη διοριστεί;
Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά έχει δοθεί με αποφάσεις του ΝΣΚ και των διοικητικών δικαστηρίων της Xώρας.

Σε περίπτωση ευδοκίμησης μίας αίτησης θεραπείας ή αίτησης ακύρωσης κάποιου υποψηφίου, ο υποψήφιος αυτός καταλαμβάνει μία από τις προκηρυχθείσες θέσεις, την οποία σε αυτή την περίπτωση χάνει κάποιος άλλος υποψήφιος, δηλαδή αυτός που εμφανίζεται ως τελευταίος επιτυχών στον πίνακα κατάταξης. Η απάντηση είναι ίδια ακόμα και αν ο υποψήφιος που χάνει τη θέση έχει ήδη διοριστεί. Σε αυτή την περίπτωση ανακαλείται ο διορισμός του και στη θέση διορίζεται με νεώτερη πράξη αυτός που πέτυχε την επανακατάταξή του. Προκειμένου να γίνει αυτό δεν έχει σημασία ο χρόνος που έχει περάσει ως την έκδοση απόφασης επί της αίτησης θεραπείας ή της αίτησης ακύρωσης. Δηλαδή δεν αποκλείεται κάποιος από τους σημερινούς επιτυχόντες να βρεθεί ακόμα και έναν χρόνο μετά εκτός εργασίας, μετά από ευδοκίμηση της προσπάθειας κάποιου ανθυποψηφίου του.

Είναι δυνατόν, όμως, κάποιος Δήμος να προσλάβει τον υπάλληλο που δικαιώθηκε, αλλά να κρατήσει και τον υπάλληλο που χάνει την θέση του εξαιτίας αυτής της δικαίωσης; Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι κατ’ αρχάς αρνητική. Η προκήρυξη των θέσεων από τους Δήμους γίνεται με βάση βεβαίωση που εκδίδουν οι οικονομικές τους υπηρεσίες σχετικά με τη δυνατότητα του Δήμου να καλύψει το κόστος μισθοδοσίας των προσλαμβανόμενων, ενώ επιπλέον ο αριθμός των θέσεων εγκρίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περαιτέρω η προκήρυξη είναι κανονιστική πράξη, το περιεχόμενο της οποίας δεν μπορεί να αλλάξει (εν προκειμένω ως προς τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων) με αποφάσεις των δημοτικών οργάνων. Ενόψει αυτών (και εξαιρουμένης της περίπτωσης της ισοβαθμίας) καθίσταται σαφές ότι, υπάρχει ενδεχόμενο κάποιος υπάλληλος που αυτές τις μέρες διορίζεται σε μία από τις θέσεις που προκηρύχθηκαν με την 3Κ/2018 να βρεθεί ακόμα και σε αρκετά μεταγενέστερο χρόνο «εκτός νυμφώνος» εξαιτίας της επιτυχούς έκβασης του δικαστικού αγώνα κάποιου ανθυποψηφίου του.

* Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();