πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Ασφαλιστικό διοριστέων της 3Κ: ΟΛΑ όσα θέλουν να μάθουν οι εργαζόμενοι

Με εγκύκλιό του, την οποία ήδη παρουσίασε το epoli.gr, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξεκαθαρίζει αρκετά σημαντικά ζητήματα που έχουν ανακύψει αναφορικά με την ασφάλιση των νέων υπαλλήλων που προσλήφθηκαν στους Ο.Τ.Α. της Χώρας με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.
Το epoli.gr και οι νομικοί του συνεργάτες, αναλύουν την εγκύκλιο και απαντούν στα ερωτήματα αναγνωστών του.
Συγκεκριμένα:
 • Κατ’ αρχάς στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι νέοι υπάλληλοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. Για όσους εξ αυτών ήταν ήδη ασφαλισμένοι σε φορέα, τομέα ή κλάδο που υπήχθη στον Ε.Φ.Κ.Α., εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές καταστατικές διατάξεις που ίσχυαν για τον συγκεκριμένο φορέα, τομέα ή κλάδο.
 • Αναφορικά με τις καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, ισχύουν για τους νεοπροσληφθέντες οι διατάξεις του «νόμου Κατρούγκαλου» για τους μισθωτούς.
 • Όσοι από τους νέους υπαλλήλους δεν έχουν ασφαλιστεί ποτέ στο παρελθόν ή έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 01.01.2011 υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του πρώην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
 • Όσοι αντίθετα είχαν προϋπηρεσία προ της 31.12.2010 στο Δημόσιο (υπό οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, ακόμα και ιδιωτικού δικαίου), υπάγονται ως προς την κύρια σύνταξη στην ασφάλιση του Δημοσίου.
 • Παρ’ όλ’ αυτά οι τελευταίοι, δηλαδή όσοι απασχολήθηκαν έως την 31.12.2010 στο Δημόσιο μπορούν να επιλέξουν να υπαχθούν στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν αυτή την επιθυμία τους.
 • Για υγειονομική περίθαλψη, επικουρική σύνταξη και πρόσθετη παροχή οι νεοπροσλαμβανόμενοι ασφαλίζονται στους φορείς στους οποίους υπάγονται όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 01.01.1993. Όσοι εκ των νεοπροσληφθέντων υπαχθούν στην ασφάλιση του πρώην Δημοσίου και απασχοληθούν αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής - εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών και οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι υποχρεούνται στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς 4,3% επί του βασικού μισθού τους και τους επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
 • Επιπλέον, οι παλαιοί ασφαλισμένοι που θα επιλέξουν την υπαγωγή τους στον κλάδο ασφάλισης κύριας σύνταξης του πρώην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και απασχολούνται στις ειδικότητες αποκομιδής, μεταφοράς, διαλογής, επιστασίας, καταστροφής απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης, επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το  πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, εργάτες αφοδευτηρίων, εκταφείς νεκρών και καθαριστές οστών καταβάλουν εισφορές για κύρια σύνταξη 20% (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο Δήμος) και πρόσθετες εισφορές βαρέων και ανθυγιεινών 7% (4,3% ο ασφαλισμένος και 2,7% ο Δήμος).
 •  Αντίθετα, οι παλαιοί ασφαλισμένοι που θα απασχοληθούν μεν σε εργασίες που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις αμέσως ανωτέρω καταβάλουν εισφορές για κύρια σύνταξη 20% (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο Δήμος) και πρόσθετη εισφορά βαρέων και ανθυγιεινών 3,6% (2,2% ο ασφαλισμένος και 1,4% ο Δήμος).
 • Ομοίως οι νέοι ασφαλισμένοι που εκτελούν εργασίες που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά καταβάλουν, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή φύσεως καθηκόντων, για κύρια σύνταξη 20% (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο Δήμος) και πρόσθετη εισφορά βαρέων και ανθυγιεινών 3,6% (2,2% ο ασφαλισμένος και 1,4% ο Δήμος).
 • Τέλος, η εγκύκλιος σημειώνει ότι στην επικουρική ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία και αποκτούν κύρια ασφάλιση και δεν υπάγονται για την επικουρική ασφάλιση σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελματικής υποχρέωσης. Έτσι, όσοι καταβάλουν πρόσθετες εισφορές κύριας σύνταξης βαρέων και ανθυγιεινών θα καταβάλουν επιπλέον στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ποσοστό 2% (1,25% ο ασφαλισμένος και 0,75% ο Δήμος).
 • Ως προς την εφάπαξ παροχή και την υγειονομική περίθαλψη οι προσληφθέντες υπάλληλοι της 3Κ/2018 υπάγονται στο πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468  
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();