πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

Άρειος Πάγος: Σημαντική απόφαση για απλήρωτους εργαζομένους Δημοσίου και ΟΤΑ

Όπως αποκαλύπτει και αναλύει νομικά σήμερα το epoli.gr η άρνηση Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου να θεωρήσει χρηματικό ένταλμα πληρωμής μισθοδοσίας εργαζόμενου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. δε συνιστά λόγο που δικαιολογεί την άρνηση του φορέα να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του εργαζομένου, αφού η άρνηση δεν αποτελεί ζήτημα που επηρεάζει τη δυνατότητα πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου, παρά μόνο την ευχέρεια καταβολής των νόμιμων αποδοχών του.
Αυτό δέχθηκε ο Άρειος Πάγος, με την υπ’ αριθμ. 1984/2017 απόφασή του με την οποία επιπλέον κρίθηκε ότι η αδυναμία καταβολής των αποδοχών συνιστά περίσταση που ενδέχεται να προκύψει για ποικίλους λόγους, χωρίς να παρακωλύει την αποδοχή της εργασίας καθ’ εαυτή γι’ αυτό και δεν αίρει την υπερημερία του εργοδότη.

Τι σημαίνει, όμως, πρακτικά αυτή η δικαστική κρίση για τους εργαζομένους των Ο.Τ.Α.;

Είναι πολλές οι περιπτώσεις στο παρελθόν κατά τις οποίες η Υπηρεσία Επιτρόπου που έλεγχε μέχρι πρόσφατα τα χρηματικά εντάλματα εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου στους Ο.Τ.Α. αρνήθηκε να θεωρήσει αυτά με το σκεπτικό ότι ο τρόπος κατάρτισης των συμβάσεων δεν ήταν σύμφωνος με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Τι γινόταν στις περιπτώσεις αυτές; Οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονταν για ήδη παρασχεθείσα εργασία, ενώ οι υπηρεσίες προσωπικού των Δήμων φρόντιζαν άμεσα να καταγγείλουν τις συμβάσεις εργασίας.

Αντίθετα, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η μη θεώρηση χρηματικού εντάλματος συνιστά ζήτημα που επηρεάζει την ευχέρεια της ταμειακής υπηρεσίας να πληρώσει τους εργαζόμενους, πλην όμως δεν επηρεάζει τη δυνατότητα του εργαζόμενου να συνεχίσει να απασχολείται. Μάλιστα η μη θεώρηση δεν αποτελεί λόγο που να δικαιολογεί την παύση της απασχόλησης των εργαζομένων, ο δε Δήμος βρίσκεται σε υπερημερία, αν σταματήσει να αποδέχεται τις υπηρεσίες των εργαζομένων.

Επομένως, εργαζόμενοι που έχουν παράσχει την εργασία τους σε Δήμο, χωρίς όμως να πληρωθούν λόγω άρνησης του Επιτρόπου να θεωρήσει το ένταλμα πληρωμής (ή πλέον της Οικονομικής Υπηρεσίας), όχι μόνο δικαιούνται τα δεδουλευμένα με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, αλλά επιπλέον η άρνηση πληρωμής δεν αποτελεί λόγω για την παύση παροχής της εργασίας, και άρα, αν συμβεί αυτό, ο εργοδότης Δήμος βρίσκεται σε υπερημερία, ο δε εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει το μισθό του και για το χρόνο της υπερημερίας. 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();